Hur får vi digitaliseringen att hända?

Almedalsveckan 2023: Hur får vi digitaliseringen att hända? – YouTube

Digitalisering handlar om mer än bara teknik. För en lyckad digital omställning krävs strategier välplanerad förändringsledning och nya organisationsstrukturer. Det är viktigt att alla involverade förstår och stödjer strategin för att kunna utnyttja digitaliseringens fulla potential. Se Region Jönköpings seminarie från årets Almedalen.