Hur mäter man nyttan med välfärdsteknik?

Hur mäter man nyttan med välfärdsteknik?

Kompetenscenter välfärdsteknik inleder här en serie med aktiviteter för att stötta kommuner i arbetet med nyttor gällande välfärdsteknik. Serien är indelad i olika steg som är anpassade med stöd utifrån kommuners olika nulägen.

Det andra seminariet ger en inblick i olika typer av nyttor och metoder för att ta reda på och följa upp dem. Vår förhoppning är att du efter denna dag har fått en idé till hur ni i din kommun ska ta era första steg.

Hur mäter man nyttan med välfärdsteknik? Är ett se seminarium om varför ett strukturerat arbetssätt med nyttor är viktigt vid införande av välfärdsteknik. Du får tips om olika modeller och sätt att arbeta med nyttor. Några kommuner delar med sig av tips på hur de på olika sätt analyserar och beräknar nyttor vid införande av välfärdsteknik. 

 • Datum: 2 juni 2021
 • Tid: 10.30 – 11.30
 • Sista anmälningsdag: 1 juni 2021
Program
 • Välkommen, vad är nytta?
 • Hur tar vi reda på vilken nytta välfärdstekniken ger?
 • Inspiration från några kommuner
Medverkande
 • Elisabeth Kjellin, projektledare Kompetenscenter välfärdsteknik
 • Katarina Pihl, projektledare Kompetenscenter välfärdsteknik
 • Madelene Alfinson, verksamhetsutvecklare för välfärdsteknik Borås stad
 • David Johansson, kvalitetsledare Skellefteå kommun
 • Marita Taserud, verksamhetschef Karlstads kommun
 • Per Söderberg, beställarchef Karlstads kommun
 • Jonas Frantzich Olsson, systemförvaltare Lunds kommun
 • Agneta Aldor, Klintsjö E-hälsomyndigheten
 • Åsa Zetterström, Klintsjö E-hälsomyndigheten