SKR Nyttorealisering bildspelsbild praktiska tips

Hur säkrar du nyttan i förändringsarbetet?

Välfärdsteknik – nyttorealisering att tänka nyttorealisering blir allt viktigare. Förklaringen till vad nyttorealisering är brukar formuleras “Ett aktivt och systematiskt arbete med att säkerställa och optimera nyttan med de förändringar vi avser att göra” och avser helt enkelt vad som behövs för att nå den nytta som är grunden för ett förändringsarbete. Nyttorealisering som koncept ger ett bra stöd i arbetet med att styra investeringar och att säkerställa hemtagningen av den förväntade nyttan (effektmålen) av de verksamhetsförändringar man vill genomföra.

SKR har tagit fram en e-lärandemodul kring nyttorealisering. Detta är en i en serie av tänkt serie av e-lärandemoduler som handlar om att öka kompetensen kring digitalisering och verksamhetsutveckling hos politiker och högre tjänstepersoner, framtagen inom den satsning som regeringen och SKR överenskommit. Tanken är att använda e-lärandemodulen i era organisationer för att orientera kring begrepp, behov och tankesätt, samt kanske bygga vidare på i t ex ett workshopformat.

Mer om Nyttorealisering på SKR