Hur svårt kan det vara att arbeta med informationssäkerhet inom äldreomsorgen?

Hur svårt kan det vara att arbeta med informationssäkerhet inom äldreomsorgen?

Kompetenscenter välfärdsteknik inleder här en serie med aktiviteter för att stötta den kommunala äldreomsorgens arbete med informationssäkerhet. Serien är indelad i olika steg som är anpassade med stöd utifrån kommuners olika utgångslägen, nulägen.

Vi inleder serien med ett webbinarium som syftar till att öka förståelsen för informationssäkerhet inom äldreomsorgen. Låt dig inspireras av andra kommuners olika tillvägagångssätt i arbetet med informationssäkerhet. Vår förhoppning är att du efter denna dag har en tanke om hur ni ska ta ert första eller nästa steg.

Ett seminarium där syftet är att ge en ökad förståelse för informationssäkerhet i det dagliga arbetet. Vår förhoppning är att ge kunskap, inspiration och trygghet vid utveckling av olika digitala lösningar. Seminariet Hur svårt kan det vara att arbeta med informationssäkerhet inom äldreomsorgen? riktar sig till dig som arbetar verksamhetsnära inom äldreomsorgen. 

 • Datum: 25 maj 2021
 • Tid: 10.30 – 11.30
 • Sista anmälningsdag: 24 maj 2021
Program
 • Välkommen, hur kan informationssäkerhet få en större roll inom äldreomsorgen
 • Inspiration från några kommuner
 • Omvärldsspaning, verktyg och vägledningar
Medverkande
 • Elisabeth Kjellin, projektledare i Kompetenscenter välfärdsteknik, SKR
 • Katarina Pihl, projektledare i Kompetenscenter välfärdsteknik, SKR
 • Jonas Nilsson, informationssäkerhetsspecialist, Digitalisering och inköp, SKR
 • Dick Lindberg, utredare, Socialstyrelsen
 • Åsa Strandlund, kvalitets- och miljöstrateg, omsorgsförvaltningen Kalmar kommun