Rapporten Hur utvärdera digitala produkters nytta ur olika perspektiv. En kartläggning av metoder som använts i offentlig sektor.

Hur utvärdera digitala produkters nytta ur olika perspektiv?

FoU Nordost har tillsammans i en arbetsgrupp med representanter från FoU Nordosts ägarorganisationer – nordostliga Stockholmskommunerna, Danderyd, Lidingö, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker i Stockholms län och Region Stockholm – prioriterat utvecklingsområden som ansågs viktigast att börja med i FoU-arbetet inom digitalisering. Ett av de prioriterade områdena handlade om att få en tydligare bild av måluppfyllelse kopplat till digitala satsningar. Att hitta en modell eller verktyg för att utvärdera digitala produkters nytta ur olika perspektiv, och få stöd i att få en samlad bild av de olika nyttorna och deras relation till varandra.

Rapporten “Hur utvärdera digitala produkters nytta ur olika perspektiv är en kartläggning av metoder som används i offentlig sektor för att utvärdera digitala produkters nytta ur olika perspektiv. I rapporten presenteras i korthet de olika metoder och verktyg som har identifierats, med källhänvisningar och/eller länkar till vidare information kring respektive metod samt lästips för fördjupning inom ämnet. Resultatet innehåller också en översikt av vilka perspektiv på nytta (användare, organisation, ekonomi) som berörs i de olika modellerna.