Illustration av en dator med flera personer i små rutor

Hur vet vi om de psykosociala insatserna verkligen fungerar?

I Sverige får årligen ungefär 800 000 personer psykosociala insatser inom ramen för socialtjänsten och funktionshinderområdet samt 1 800 000 inom psykiatrin. Men hur vet vi om insatserna verkligen fungerar? Hur ser forskningen om effekterna av beteendemässiga, psykologiska och sociala insatserna ut i Sverige?

Den 14 april, kl. 10.00–11:30, arrangerar Forte, Socialstyrelsen och SBU ett digitalt seminarium och rapportslägg: Vad vet vi om svensk forskning om effekterna av psykosociala insatser? Det är ett gemensamt seminarium för att presentera resultat från en ny rapport där man kartlägger omfattning och kvalitet av svenska effektutvärderingar av psykosociala insatser i Sverige mellan 1990 och 2019 samt en diskussion om de utvärderade insatserna är effektiva.

HÄR kan du läsa mer om webbseminariet och anmäla dig.