Aging 2.0 Sweden chapters Poddcast

Idag släpper Aging2.0 tre nya poddar

Inom ramen för Digital Idag lanserar nu Aging2.0 tre nya poddar i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset och Kommunal! Vi är väldigt glada över att få samverka med dessa organisationer och få sprida dessa poddar tillsammans.

Det behövs en högre grad av professionalism inom äldreomsorgen. Kompetens, tvärprofessionell utbildning och ett mer evidensbaserat arbetssätt är nycklar till en högre kvalitet och status för personal inom omsorgen. Digitala utbildningar genom exv. poddar kan bidra och vill visa hur man kan göra inspirerande utbildning och information tillgängligt.

De poddar som finns framtagna och utvecklade inom ramen för detta samarbete är:
1) “Alltid Öppet – resan som tjänsten har gått igenom under Pandemin. Utmaningar som vi har löst har nu blivit ett verktyg som har kommit för att stanna.” Anna Tisäter, Karolinska Universitetssjukhuset
2) “För att digital teknik ska kunna uppfylla högt ställda förväntningar krävs ökat inflytande från medarbetarna”, Lisa Bondesson och Anna Spånt Enbuske, Kommunal
3) “Nano-learning om hygien”, Anna Frej, Karolinska Universitetssjukhuset.