Inbjudan att bidra till Sveriges Innovationsagenda för välfärdsteknik

Inbjudan att bidra till framtagande av Sveriges Innovationsagenda för välfärdsteknik

RISE och Innovation Skåne har – tillsammans med Swelife, IoT Sverige och Medtech4Health – fått ett uppdrag av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova att kraftsamla aktörer inom området välfärdsteknik för att forma en gemensam strategisk innovationsagenda (SIA).
Agendan kan komma att guida Vinnovas arbete och prioriteringar framåt. 

Din expertis och erfarenhet behövs i arbetet med att samla Sveriges aktörer inom välfärdsteknikområdet, samt att lyfta fram (för bl a Vinnova) vilka insatser, resurser och infrastrukturer som krävs för att möta samhällsutmaningar med hjälp av välfärdsteknik. Samt vad som krävs för att förbättra möjligheterna för att öka nyttjandet av välfärdsteknik, samt stärka konkurrenskraft och en hållbar tillväxt.

Välfärdsteknik och nya arbetssätt kan t ex bidra till att:

  • möta samhällets utmaning med en åldrande befolkning
  • möta kommuners och regioners utmaning med brist på arbetskraft
  • öka självständighet och trygghet för medborgare
  • skapa och öka affärer för företag som på olika sätt är involverade inom välfärdsteknikområdet.

Socialstyrelsens definition av välfärdsteknik:

“Digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning.”

Hjälp till genom att svara på den korta enkäten.