Inera startar Användarforum för nyttokalkyler

Hösten 2022 startar användarforum för nyttokalkyler för regioner och kommuner. Syftet är att regioner och kommuner ska kunna utbyta erfarenheter och lära sig gemensamt om nyttokalkyler och hur de kan användas på bästa sätt. Det blir också ett forum för att hitta standarder och tillsammans utveckla och förbättra modellen för nyttokalkyler. Här finns mer information om användarforum för nyttokalkyler.