Införa och använda välfärdsteknik

Införa och använda välfärdsteknik | Välfärdsteknik | SKR

För att lyckas med införande av välfärdsteknik och digitala lösningar behöver organisationen ta ett helhetsgrepp. Att arbeta metodiskt och låta områdena försörjningsstrategi, nytta, inköp, omställning och informationssäkerhet samverka med varandra i processen för införande av välfärdsteknik är viktigt. Läs SKR:s modell som beskriver processen för att implementera välfärdsteknik.