Välfärdsteknik Med välfärdsteknik kan nya omsorgstjänster införas för att hjälpa äldre personer och andra med funktionsnedsättning att leva självständigt, bo kvar hemma samt känna sig trygga och delaktiga i samhället. SKR

Informationssäkerhet välfärdsteknik

Stöd och vägledning välfärdsteknik

Många kommuner har infört välfärdsteknik med framgång. För att stötta kommuner som vill göra en liknande utveckling, har SKR sammanställt erfarenheter från de kommuner som infört och använder digital teknik i omsorgen idag.

Med välfärdsteknik kan nya omsorgstjänster införas för att hjälpa äldre personer och andra med funktionsnedsättning att leva självständigt, bo kvar hemma samt känna sig trygga och delaktiga i samhället. Att använda välfärdsteknik handlar mycket om att utveckla nya arbetssätt och mindre om att hantera teknik.

Informationssäkerhet välfärdsteknik Den digitala tekniken kan bidra till trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet förutsatt att all information hanteras på ett säkert sätt. För att uppnå det behövs ett strukturerat arbete med informationssäkerhet vid planering, införande och förvaltning av välfärdsteknik.