Siri Jakobsson Störe, doktorand i psykologi

Ingen effekt av sömnrobotar – mer forskning behövs

Kan robotar bota sömnproblem? Sällskapsrobotar har visat sig ha positiva effekter på både fysiska och psykiska hälsoaspekter hos människor och skulle kunna vara en metod för att behandla sömnproblem. Studierna som hittills har undersökt effekterna av robotar på sömn är däremot få och innehåller en hel del brister.

Siri Jakobsson Störe, doktorand i psykologi,  Linda Beckman, docent i folkhälsovetenskap och Niklas Jakobsson, professor i nationalekonomi – alla vid Karlstads universitet, – har sammanställt resultaten från fyra tidigare studier på området i en systematisk översikt och nätverksmetaanalys där de har jämfört effekterna av robotar, mjukisleksaker och behandling som vanligt på sömn hos vuxna. Alla fyra studier hade genomförts på boenden för äldre vuxna, med eller utan demens. Analysen fokuserade på total sömntid, eftersom det var det enda sömnmåttet som hade använts i alla fyra studier.

– Resultatet visade att robotar, mjukisleksaker och behandling som vanligt hade samma effekter på deltagarnas totala sömntid, det vill säga inga effekter alls, konstaterar Siri Jakobsson Störe. Framtida studier bör använda robotar speciellt framtagna för att behandla sömnproblem, vilket roboten som använts i de fyra studierna inte är. Studierna som ingår i meta-analysen är explorativa, undersökande, eftersom man har tittat på många olika hälsoaspekter i en och samma studie. Det betyder att inte alla deltagarna hade sömnproblem i utgångsläget. I framtida studier av robotars effekter på sömn bör man genomföra en noggrann screening av deltagarna och utesluta personer som inte har sömnproblem.