Skärmdump från #omsorgsrörelsens webb anmälan till webbinariet

Initiativet #omsorgsrörelsen bjuder in till webinarium om aktivering i äldreomsorgen

Personcentrerad och meningsfull aktivering i äldreomsorgen

Människor mår bra av att aktiveras, fysiskt, psykiskt såväl som socialt. Vi behöver känna att vi behövs, att vi har en funktion och ett sammanhang. Genom ett personcentrerat arbetssätt sätter man personen i fokus, inte sjukdomen. Personen med demenssjukdom bemöts med respekt och får ökad självkänsla och initiativförmåga.

Webbinariet sänds vid ett flertal tillfällen och pågår ungefär i 30 min bara att anmäla sig

  • Torsdag 5 november 2020 – 10:00
  • Torsdag 19 november 2020 – 10:00
  • Torsdag 10 december 2020 – 10:00
  • Tisdag 15 december 2020 – 10:00

Upplägg för webbinaret:

  • Marianne Melkersson, Geriatriker och ordförande i föreningen Gott ledarskap i demensvårdenhåller ett föredrag om vikten av personcentrerad aktivering för människor med demenssjukdomar.
  • Exempel på innovationer för aktivering i äldreomsorgen som bygger på ett personcentrerat förhållningssätt visas.

Genom att hitta de små personliga guldkornen i vardagen skapas trygghet trots omsorgssystemets behov av enkelhet och utbytbarhet. Aktivering har visat sig minimera känslan av isolering och ensamhet vilket positivt leder till minimerad medicinering, minimerad ångest, ökad aktivering och helt enkelt en ökad livskvalitet.

#omsorgsrörelsen startades med syfte att bidra till bildandet av visionerna om vad det är vi vill att omsorgen ska återgå till. Nu mer än någonsin är allmänhetens blickar riktade mot äldreomsorgen. En sällan skådad uppmärksamhet gör anledning att lyfta viktiga frågor, diskutera vad är vi vill ha av och vad vi kan förvänta oss av äldreomsorgen. Ingen ska behöva vänta på förbättringar. #omsorgsrörelsen sätter äldreomsorgen i rörelse. Det en opinionsbildande plattform för facilitera förändring.