Rapporten att åldras i nordens (framsidan) En kartläggning av strategier och initiativ för aktivt och hälsosamt åldrande i de nordiska länderna

Inkludera fler äldre vuxna i arbetet med äldrefrågor, både på en lokal och nationell nivå.

Den äldre befolkningen ska inte enbart vara med och planera i politiska processer utan också exempelvis när det gäller stadsutveckling och utveckling av välfärdsteknologi. Bland annat detta konstateras i Nordens välfärdscenters nya rapport Att åldras i Norden.

Rapporten lyfter fram vilka visioner och strategier de nordiska länderna har för aktivt och hälsosamt åldrande och beskriver den nationella och regionala nivån, goda lösningar på lokal nivå och vilka aktörer som arbetar med frågorna. På Nordens välfärdscenter kan du bland annat läsa mer om rapportens fyra fokus områden: åldersvänliga städer och samhällen i Norden, åldersintegrerade mötesplatser och generationsövergripande bostadsmiljöer, motverka ensamhet och social isolering samt aktivt och hälsosamt åldrande med hjälp av välfärdsteknologi.

Du har även möjlighet att ta del i ett webinarium som genomförs idag 5 november kl 13.00 om ensamhet och social isolering bland äldre. Där bland annat rapportenAtt åldras i norden presenteras. Ännu hinner du anmäla dig!