Inkluderande Innovation

Inkluderande Innovation är en satsning för att svensk medicinteknisk innovation ska blir mer träffsäker, relevant och kraftfull när den också är jämställd och inkluderande. Ett aktivt jämställdhetsarbete och ett normkritiskt arbetssätt kan bidra till nya arbetssätt, till upptäckt av nya målgrupper och, inte minst, till nya medicintekniska produkter och tjänster. Med ett mer inkluderande synsätt kommer dessa i större utsträckning att vara mer målgruppsanpassade och kan då bättre möta behoven hos såväl vårdprofessioner som hos patienter och medborgare. En ökad medvetenhet om jämställdhet, mångfald och ett normkritiskt arbetssätt kommer på sikt att ge konkurrensfördelar.

Under våren har projektet tagit fram ett material som ska vara användbart för dig som använder, utvecklar och arbetar med medicinteknik. Detta kommer att presenteras vid två lunchevent i slutet av augusti! 

Du är varmt välkommen att delta vid båda tillfällena om du vill. Vid varje tillfälle gästas vi av olika talare och därefter avslutar vi med genomgång av materialet. Mötet är kostnadsfritt.

När?
30 augusti kl. 12.00 – 13.00 (detta tillfälle ges på svenska)

31 augusti kl. 12.00 – 13.00 (detta tillfälle kommer att syntolkas, livetextas samt hållas på engelska)

Var? 
Zoom. Länk mailas ut till anmälda deltagare 24 timmar före eventet.

Vill du veta mer?
Kontakta [email protected]