Inköp online

Inköp online

En service inom hemtjänst är att få hjälp med att köpa dagligvaror och få dem hemtransporterade. Det finns olika lösningar kring köp online. Den här vägledningen underlättar vid val av insats.

Marknaden för inköp av varor online har kraftigt utvecklats och allt fler personer i samhället köper olika varor online och väljer om de vill få hemleverans. Enligt Socialstyrelsen bör även den kommunala vården och omsorgen börja använda sig av det sättet för att tillgodose behovet av inköp av livsmedel.

Vad är inköp online?

Inköp online innebär att inköpet sker digitalt och den valda leverantörens lösning för att beställa, plocka ihop, packa och leverera varorna hem till den enskilde ersätter det fysiska besöket i butik.

Syftet med inköp online är att:

  • öka enskildas självständighet, aktivitet och delaktighet i samhällslivet. En indirekt effekt kan bli att den enskilde blir bekant med processen att handla online och därmed gör andra typer av digitala inköp.
  • förbättra medarbetarnas arbetsmiljö genom säkrare hantering av den enskildes betalkort/pengar och minska tunga arbetsinsatser.
  • öka effektiviteten i verksamheten.