Innovationsförmåga i kommuner

SKR driver 2021–2022 ett arbete som ska bidra till lärande och utbyte om hur kommuner kan stärka sin innovationsförmåga. Arbetet utgår från de erfarenheter och resultat som kommit fram i arbetet med så kallade idéslussar i kommuner.

Projektet Innovationsförmåga i kommuner genomförs av SKR tillsammans med Helsingborgs stad, Lerums kommun, Kungsbacka kommun, Uddevalla kommun, Stockholms stad, Uppsala kommun, Karlstads kommun och Sundsvalls kommun. Projektet medfinansieras av Vinnova.

Delta i projektet

För att stimulera kunskapsutbyte planerar vi att under hösten 2021 arbeta med organisatoriskt- och kollegialt lärande kring innovationsfrågor. Är du och din kommun intresserad att delta kontakta SKR.

Att släppa loss kreativitet och skapande hos alla medarbetare i den offentliga sektorn är avgörande för att utveckla kommuners stöd och tjänster till invånarna. Under 2021–2022 kommer SKR tillsammans med några av de deltagande kommunerna att sprida erfarenheter och resultat av detta arbete.

Webbinarier med kommuner

Inom ramen för projektet genomförs fyra webbinarier under maj och juni där kommuner delar konkreta erfarenheter från innovationsarbete i sina organisationer. Webbinarierna är 45 minuter och det finns möjlighet att ställa frågor och knyta kontakter med kommunerna som medverkar.

6 maj klockan 09.00–09.45

Kultur + Hjärta + Struktur – möt Uppsala och Sundsvalls kommun

18 maj klockan 09.00–09.45

Innovationsförmåga i kommuner – möt Uddevalla och Kungsbacka kommun

27 maj klockan 12.00–12.45

Innovationsförmåga i kommuner – möt Örebro och Karlstad kommun

3 juni klockan 09.00–09.45

Energi, glädje och ibland blir det fel. Helsingborgs stad, Stockholms stad, Lerums kommun