Innovationsguidens steg i en iterativ process

Innovationsguiden – 6 steg mot innovation

Innovationsguidens modell är uppdelad i sex steg som presenterar hur ni kommer igång, vad som är viktigt att tänka på samt förslag på metoder som kan användas i de olika stegen.  

När ni använder Innovationsguiden kommer ni att: 
• förstå er utmaning ur användarens perspektiv 
• förstå vad som skapar ett värde för användaren och om ni verkligen löser ”rätt” problem 
• arbeta fram tjänster och processer som används och uppskattas av användaren

Introduktion till Innovationsguiden

För att möta framtidens utmaningar behövs nya sätt att tänka och en djupare förståelse för vad som skapar värde för våra invånare. Vi behöver också skapa nya och smartare samhällstjänster. 

Innovationsguiden är ett metodstöd för att utveckla innovativa lösningar i offentlig sektor. Metoderna bygger på Tjänstedesign som utgår ifrån förståelse för användarens behov och upplevelser men lyfter också fram medarbetarnas och utförarnas perspektiv på utmaningarna. Genom att använda Innovationsguiden kommer ni få insikter om invånarnas verkliga behov, arbeta i en kreativ och engagerande process och tillsammans ta fram idéer och testa om de fungerar. Processen gör det lättare att fokusera på att lösa ”rätt” problem och sluta göra det som inte efterfrågas. Den skapar även goda förutsättningar för att era idéer ska bli verklighet och spridas. 

På Innovationsguidens youtubekanal hittar du fler filmer om och inspiration för att arbeta med innovation 

På SKR’s webb kan du läsa mer om Innovationsguiden