Innovationsveckan i korthet Upplägget liknar Almedalsveckan, men aktiviteterna kan arrangeras var som helst i landet, antingen genom fysiska möten eller digitalt. Varje aktivitet måste ha en arrangerande/medverkande part från offentlig sektor. Aktiviteterna lägger arrangörer själva in i ett gemensamt program här på innovationsveckan.nu. Det är gratis att registrera aktiviteter i Innovationsveckans program. Alla arrangörer ansvarar för sina egna aktiviteter, från innehåll till kommunikation med deltagare och fysisk lokal och/eller digital kanal där aktiviteten äger rum. SKR, Vinnova, Upphandlingsmyndigheten och DIGG erbjuder plattformen för det gemensamma programmet där alla era aktiviteter blir tillgängliga och sökbara.

Innovationsveckan 2021 – anmälan öppen för aktiviteter

Innovationsveckan – hela Sverige innoverar 4-8 oktober

För tredje året i rad startar vi nu upp Innovationsveckan
för alla som utvecklar offentlig sektor. Under veckan arrangeras aktiviteter runtom i landet.
Programmet kommer att publiceras 20 augusti.

Vill ni vara med?

Arrangera en aktivitet under Innovationsveckan 2021

Är du och din organisation intresserad av att vara en del av Innovationsveckan? Ni bestämmer själva vilken typ av aktivitet ni vill anordna.

Redan nu kan ni lägga in era aktiviteter på Innovationsveckan.nu. På så sätt blir ni del av ett gemensamt program, ett nationellt paraply som ger er tillfälle att nå och involvera fler i ert arbete – medarbetare, politiker, samverkanspartners och inte minst de vi finns till för – invånarna.

Välkommen att skapa Innovationsveckan 2021 tillsammans med oss Ett initiativ från Sveriges Kommuner och Regioner, Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet,
Upphandlingsmyndigheten och DIGG – Myndigheten för digital förvaltning.