Innovationsveckan – hela Sverige innoverar 4-8 oktober För tredje året i rad är det återigen dags för Innovationsveckan! Den är till för alla som utvecklar offentlig sektor. Under veckan arrangeras aktiviteter runtom i landet. Anmäl din aktivitet senast 30 september. Välkommen att skapa Innovationsveckan 2021 tillsammans med oss

Innovationsveckan – 4-8 oktober

För tredje året i rad är det återigen dags för Innovationsveckan! Den är till för alla som utvecklar offentlig sektor. Under veckan arrangeras aktiviteter runtom i landet. Anmäl din aktivitet senast 30 september.

Innovationsveckan är ett initiativ från Sveriges Kommuner och Regioner, Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet,
Upphandlingsmyndigheten och DIGG – Myndigheten för digital förvaltning.

Program för innovationsveckan 2021

På programsidan kan du söka aktiviteter och evenemang som sker under Innovationsveckan 2021. Programmet uppdateras efterhand med nya aktiviteter.

Det finns massor av spännande evenemang och vi kan omöjligt nämna alla men här kommer ett axplock av några intressanta seminarier under innovationsveckan:

Verklighetslabbet – projekt och samverkan i praktiken

Verklighetslabbet är en unik arena för samskapande mellan äldre, anhöriga, personal, entreprenörer, studenter och forskare. Testbädden startade som ett projekt finansierat av Vinnova och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning 2017. Årsskiftet 2019/2020 blev Verklighetslabbet en permanent verksamhet.

Digitala Görel höjer innovationsnivån

Verksamhetsutveckling med stöd av ny teknik skapar förutsättningar för att göra enklare förbättringar i vardagen och det ger oss även möjlighet att förverkliga radikala idéer.

Utfallsfinansiering – en metod för bättre välfärd och ökad omställningstakt?

Många vill arbeta med främjande och förebyggande insatser och det sker kontinuerlig social innovation på området. Hur kan vi öka takten och få ett mer långsiktigt hållbart arbete? Vilken potential har så kallad utfallsfinansiering för att stärka Sveriges förmåga till förflyttning som välfärdsnation?

Innovation som bidrar till påskyndad etablering för nyanlända

I Hässelby-Vällingby har innovativa arbetssätt använts för att påskynda nyanländas etableringsresa. Bland annat genom informationsdiskar som främjar socialt nätverksbyggande samt genom en ny rutin för tidig inskrivning i förskola.

Innovationsrådgivning i Samverkan – Tillsammans kan vi mer

Träffa nätverket som verkar för att skapa bra förutsättningar för idébärare och företag som har lösningar på utmaningar inom vård- och omsorgssektorn. Du bjuds att vara med på ett möte som anpassats för innovationsveckan. Under mötet kommer du att få träffa aktörerna i nätverket och få lyssna till en presentation om hur arbetet bedrivs.

InnovationsveckanKronoberg – Lunchklubben med Verklighetslabbet, samtal om tilltag i Kronoberg

Allt fler unga drabbas av psykisk ohälsa. För att nå ungdomar där de är har ungdomsmottagningen i Ljungby satsat på närvaro i sociala medier som Tiktok och Instagram och en podd. Resultatet blev “Lilla podden om Livet”. Nu prisas de för sitt innovativa sätt att arbeta med digitala verktyg och årets nytänkare.

KASAM Innovation Partnerskap

Ofrivillig ensamhet, digital inkludering samt trygghet och självständighet med digitala stöd är behov som ett antal kommuner i landet vill göra skillnad kring genom att tillsammans upphandla nya digitala lösningar på behoven, och involvera både målgrupp, verksamhet och marknad i processen. På det här seminariet berättar vi mer!

KASAM Innovation Partnerskap är ett konsortie där Tierp, Eskilstuna, Karlskrona, Skellefteå, Linköping, Malmö tillsammans upphandlar utifrån behovet KASAM. Sveriges kommuner och landsting, SKR samordnar arbetet. Fler kommuner har också bidragit till att upphandlingen möjliggörs.