skärmdump av innovationsveckans webb som pågår 5 - 9 oktober

Innovationsveckan erbjuder 100 olika event över hela Sverige

5 – 9 Oktober pågår Innovationsveckan som är till för alla som utvecklar offentlig sektor. Aktiviteterna där de flesta i åt är digitala, arrangeras av olika aktörer runtom i landet.  

Årets program består av nära 100 aktiviteter som du kan anmäla dig till. SKR, Vinnova, Upphandlingsmyndigheten och DIGG är initiativtagare till veckan. 

Program för innovationsveckan  

Ett tips från programmet är det stöd ni kan få av Tjänstedesignsexperterna Sara Tunheden och Ulrika Lundin på SKR:s Innovationsguiden 

Fråga experterna – boka rådgivning med SKR:s Innovationsguiden 

Tjänstedesignexperterna – Sara Tunheden och Ulrika Lundin erbjuder fria rådgivningssamtal på fm under hela Innovationsveckan. Behöver du stöd för att komma igång med ett tjänstedesignprojekt eller kanske ro det i hamn? Söker du argument och verktyg för att få med medarbetare och chefer på tåget, eller kanske konkreta lösningsförslag på en utmaning? 

Vem kan boka rådgivning? 
Du som arbetar i offentlig sektor och har grundläggande kunskap om tjänstedesign och innovationsarbete.  

Ett annat tips är AllAgeHubs seminarium Hur kan personer med intellektuell funktionsnedsättning lära sig och förstå AI? 

Ett av AllAgeHubs fokus rör hur personer med intellektuell funktionsnedsättning via utbildningsinsatser kan få kunskap om och förståelse för AI och därmed kan involveras i beslut kring egen användning av AI-baserad teknik. 

Marika Jonsson presenterar sitt pågående doktorandarbete om digital tillgänglighet inom projektet CoDeAc (CoDesigning Accessible Ehealth Services). Marika Jonsson är industridoktorand vid KTH, verksam vid Habilitering och hälsa/VGR samt affilierad till AI Sweden och AllAgeHub