Innovatörer i vård och omsorg

Innovatörer i vård och omsorg

Medtech4Health: Innovatörer i vård och omsorg 2022

Utlysningen syftar till att ge anställda inom vård och omsorg möjlighet att arbeta med innovation

Arbetet ska stödja utveckling och kommersialisering, och/eller utvärdering, anpassning och införande av nyskapande medicintekniska lösningar i den sökandes vård- eller omsorgs­verksamhet.

Lösningarna kan vara en medicin­teknisk produkt eller en tjänst där införandet kan kräva vidare förändring och anpassning av processer eller organisationsstrukturer. Lösningarna ska tydligt bidra till att lösa en väldefinierad utmaning i den sökandes verksamhet och effektivisera den. Det är viktigt att den tänkta lösningen har potential att skalas upp och spridas.

Vem passar utlysningen för?
En vård- eller omsorgsgivande organisation som tar emot patienter/brukare och ansvarar för den verksamhet i vilken lösningarna ska utvecklas, eller testas och användas. Samverkan med akademi och/ eller patient­organisation är önskvärd men inte nödvändig. Sökande välkomnas både från den offentliga och privata vård- och omsorgssektorn.

Vad kan man söka för?
Arbete för att stödja utveckling och kommersialisering, och/eller utvärdering, anpassning och införande av nyskapande medicintekniska lösningar i den sökandes vård- eller omsorgs­verksamhet. Till exempel för att testa ny teknik, utreda verksamhetsanpassning för implementering av ny teknik eller arbete med utmaningar inom upphandling.

Hur mycket kan man söka?
Projektet kan finansieras med lägst 300 000 kronor och högst 1 000 000 kronor, och får pågå i upp till två år. Det är inte möjligt att ansöka i denna ansökan och i “Samverkansprojekt för bättre hälsa hösten 2022” för samma projektidé.