Skärmdum av Innovationsveckans webb där de samladse inspelningarna samlas

Inspelningar från Innovationsveckan 2020

Under innovationsveckan pågick en mängd intressanta seminarier, workshops och föreläsningar. En del av dem kan du hitta på Innovationsveckans webb

Ett tips är det seminarium som Järfälla kommun hade om Medarbetarkraft och användarengagemang – så skapar Järfälla nya lösningar inom socialpsykiatrin

Elisabeth Helgöstam, samordnare för välfärdsteknik i Järfälla, berättar om arbetsprocessen tillsammans med medarbetare inom socialpsykiatrin. Du får se exempel på hur du kan locka fram och bibehåller mod och engagemang i arbetsgruppen, till exempel med “inspirationsväggen” och “visdomens allé”.

Elisabeth Helgöstam, Järfälla, berättar om arbetsprocessen tillsammans med medarbetare inom socialpsykiatrin