Skottlandmodellen i Falun. E

Inspireras av Faluns arbete med Skottlandsmodellen

Socialstyrelsen och Skolverket följer 35 utvecklingsprojekt som alla försöker hitta arbetssätt för att erbjuda barn insatser i tid och på ett samordnat sätt. Nu finns en kort film om Faluns arbete utifrån Skottlandsmodellen.

Film om Faluns arbete med Skottlandsmodellen

I Falun arbetar skola, vård och socialtjänst tillsammans för att kunna erbjuda tidiga och samordnande insatser till alla barn och unga som behöver det. Falun arbetar enligt modellen Skottlandsmodellen eller GIRFEC som den heter i Skottland. Flera svenska regioner och kommuner arbetar med inspiration från Skottland för att utveckla sina samverkansstrukturer och arbetssätt. Exempel är, Region Kronoberg och Region Örebro, som driver sina utvecklingsprojekt med stöd av Socialstyrelsens och Skolverkets gemensamma uppdrag Tidiga och samordnade insatser, TSI.