Personerna bakom Digga Tekniken Malmö stad Jannike Brandt och Jonas Gunnhallsson

Instagram: ett nytt verktyg för digital utveckling i Malmö stad

I takt med en allt snabbare digital utveckling inom äldreomsorgen ökar också behovet av att förändra människors relation till den digitala tekniken. För att stötta både de äldre och personalen i den förändringsresa som kommer att behöva göras framöver har projektledarna Jonas Gunnhallsson och Jannike Brandt från Hälsa-, vård-och omsorgsförvaltningen i Malmö stad startat instagramkontot Diggatekniken. Diggatekniken har som syfte att inspirera, sprida kunskap och förändra synsätt på teknik, samt visa på goda exempel från verksamheterna i förvaltningen. 

Jannike Brandt och Jonas Gunnhallsson berättar om hur Malmö stad arbetar med Instagram

Materialet i kanalen anpassas utifrån de frågor som kommer in från verksamheterna. Frågorna handlar exempelvis om vad digitalisering egentligen innebär, och hur digital teknik kan öka livskvalitén i vardagen. Genom att väcka nyfikenhet och skapa utrymme för diskussion hoppas Jonas och Jannike att engagemanget ska sprida sig än mer. 

– Delaktighet från medarbetare och boende är A och O, utan dem hade vi aldrig kunnat fylla kontot med berikande innehåll. Vi har genom kontakten med våra följare fått förslag som har bidragit till en mer digital vardag på äldreboenden, berättar Jonas Gunnhallsson. 

Innan coronapandemin genomförde Jonas och Jannike ett flertal digitala aktiviteter tillsammans med boende och personal på Malmö stads äldreboenden. Efteråt kunde de sprida deras upplevelser och känslor via Diggatekniken till andra genom korta filmer, bilder och tilltalande texter. Men under besöksförbuden på äldreboenden har fokus istället legat på att skapa förutsättningar för digitala aktiviteter på distans, samt att fortsätta sprida kunskap och tankar kring digitalisering. 

– Vi har blivit varse om vilka positiva effekter det digitala kan ha, inte minst nu när äldres fysiska kontakt med andra människor begränsas under pandemin, säger Jannike Brandt. De tekniska lösningarna finns redan. Vår förhoppning är att fler ska se fördelarna med att tänka nytt och skapa innovativa lösningar.   

Här hittar du och kan följa Digga Tekniken på Instagram (För att kunna följa och se inläggen på Instagram krävs att du har ett konto).