En person som använder en punktskriftstangentbord vid datorn.

Involvera användarna – workshop

Den 27 januari anordnar Funka tillsammans med norska och finska funktionshinderorganisationer en online workshop om användarinvolvering. Workshopen är en del av forskningsprojektet Involvera användarna, länken öppnas på annan webb i ny flik och nu vill vi involvera dig!

En interaktiv workshop, länken öppnas på annan webb och i ny flik där projektet presenterar resultat och diskuterar hur personer med funktionsnedsättning bättre ska kunna involveras i produktutveckling och forskning, tillsammans med intressenter från olika sektorer.

Målet är att användare med funktionsnedsättning ska medverka vid utveckling av produkter och i forskning. Projektet har samlat in synpunkter från personer med funktionsnedsättning och offentlig sektor – nu är det dags att diskutera.

Workshopen vänder sig till:

  • Personer med funktionsnedsättning och funktionshinderrörelsen
  • Offentlig sektor
  • Användartest-branschen
  • Akademin

Workshop om användarinvolvering:

När: 27 januari kl. 12.30-15.00

Var: Online via Zoom (länken skickas efter registrering)

Vad: Gemensam debatt på engelska, grupparbeten på svenska, norska, finska och engelska