Vad kan ni söka för? Vem kan söka? Hur mycket kan ni söka?

IoT för innovativ samhällsnytta – Vinnova utlysning

Är ni intresserade av IoT har VINNOVA ett erbjudande för den som har idéer om hur sakernas internet (Internet of Things, IoT) kan användas i offentlig sektor för att uppnå en hög livskvalitet för människor i Sverige. Syftet är att öka offentlig sektors förutsättningar och förmåga att använda IoT.

VINNOVA vill ge offentlig sektor möjlighet att öka sina förutsättningar och förmåga att använda sakernas internet (Internet of Things, IoT) för att bidra till målen:

  • Ett mer behovsanpassat och inkluderande samhälle för alla
  • En mer kostnadseffektiv, kvalitativ och hållbar välfärd
  • Ökad innovationsförmåga, tillväxt och global konkurrenskraft

Hälsa, vård och omsorg är ett av de områden som särskilt utpekas att söka särskilt där samarbete sker mellan sektorer (det vill säga mellan kommunal och regional, eller mellan offentlig och privat sektor) eller mellan flera offentliga aktörer (flera kommuner eller regioner tillsammans). Sista ansökningsdag är 30 september.