IoT-lösningar testades i trygghetsboende

IoT-lösningar testades i trygghetsboende

IoT-lösningar testades i trygghetsboende Spisvakt, fallsensor, röststyrd högtalare och medicinskåp som skickar digitala påminnelser. Det är exempel på teknik som prioriterades högt av hyresgästerna på Eksta trygghetsboende i Kolla Parkstad, Kungsbacka. I detta förberedelseprojekt undersöktes hur IoT-teknik kan skapa mervärde för äldre personer.

Eksta Bostads AB är Kungsbacka kommuns bostadsföretag. I Kolla Parkstad finns ett trygghetsboende med 69 lägenheter som byggdes 2018. Eksta driver verksamheten som helt finansieras av hyresgästerna själva via en serviceavgift. Under det gångna året har Eksta fått finansiering via IoT Sverige och trygghetsboendet har utgjort en testbädd för att undersöka hur IoT-teknik kan skapa mervärde för de 80 hyresgästerna. Medelåldern i fastigheten är cirka 82 år och många är ensamhushåll. Läs mer: Eksta Trygghetsboendes webbsida