IoT Sverige

IoT Sveriges Nya webb

Nu är IoT Sveriges nya webb publicerad! Genom projektportalen är det enkelt för dig att se vad som pågår och vad som tidigare gjorts. Under rubriken IoT Forum samlas erfarenheter och kunskap kring IoT för att lära av varandra.

Samhällsnytta genom IoT

IoT Sverige arbetar för att öka användningen av sakernas internet i offentlig sektor.