IoT Sveriges utlysning för 2022 – IoT för innovativ samhällsnytta.

IoT Sveriges utlysning för 2022 – IoT för innovativ samhällsnytta.

1 juli öppnade IoT Sverige sin utlysning för 2022 – IoT för innovativ samhällsnytta. 

Fokus ligger på innovativa IoT-lösningar som kan bidra till jämlik hälsa, trygga offentliga miljöer och snabbare klimatomställning. Förhoppningen är att många aktörer ska nappa på erbjudandet och söka finansiering.

IoT (Internet of Things) eller sakernas internet på svenska, utgör en viktig del i den pågående digitala omställningen av samhället. Genom IoT har nya innovativa lösningar möjliggjorts inom områden som samhällsbyggnad, klimat, hälso- och sjukvård. Målet med IoT Sveriges utlysning 2022 är att fler kommuner och regioner ska nyttja IoT på innovativa sätt i sina verksamheter.