Juridisk vågskål

Juridiskt stöd för dokumentation

Juridiskt stöd för dokumentation

Socialstyrelsen har tillsammans med E-hälsomyndigheten tagit fram ett juridiskt stöd som beskriver regelverket kring informationshantering och dokumentation utifrån gällande rätt. Stödet vänder sig till dig som arbetar i hälso- och sjukvården eller socialtjänsten.