En surfplatta och en smart telefon

Skräddarsydda stöd hjälper äldre att bli digitalt aktiva

I dessa tider har det blivit uppenbart att digitala verktyg är till stor hjälp när det gäller att bryta isolering, att kunna ha kontakt med anhöriga eller kunna ta del av olika tjänster. Lika uppenbart har det blivit att många av dessa verktyg inte är särskilt enkla att hantera för ovana personer. Vad ska man tänka på när äldre och ovana personer ska använda sig av digitala enheter? Caroline Fischl, doktorand vid Umeå universitet har i en ny avhandling följt 46 personer mellan 66-95 år i norra Sverige och tittat på hur man kan gå tillväga för att kunna skräddarsy stöd för äldres engagemang. 

Länk till nyheten på Umeå universitet.

Länk till avhandlingen 
Åldrandet i ett digitalt samhälle – ett aktivitetsperspektiv på social delaktighet