Karlstad presenterar sig och sitt arbete – SKR Modellkommun

Karlstad vill bredda utbudet av service via digitala tjänster

Karlstad kommun vill leverera modern, god och nära äldreomsorg och då behöver verksamhet och service gå hand i hand med utveckling av de tjänster som levereras. Karlstad är nummer fyra ut att presentera sig som en av SKRs modellkommuner för äldreomsorgens digitalisering Kommunen kommer att dela med sig av tidigare och kommande erfarenheter.

Tack vare tidigare projekt har Karlstads kommun lagt en god grund för att bygga vidare och ta nästa steg i digitaliseringen av äldreomsorgen. Läs mer om Karlstad som modellkommun på SKRs webb.

Marie Johansson utvecklingschef berättar om arbetet med att utveckla äldreomsorgens digitalisering.

Många satsningar som skapar en helhet

Karlstad har tidigare deltagit i ett Interreg-projekt där totalt 18 delprojekt genomfördes. Nu när Karlstad har blivit utsedd till modellkommun kommer många spännande och viktiga satsningar att göras.‑ Vi vill åstadkomma nya tjänster som också skapar hållbara och resurseffektiva värden för Karlstadsborna genom nya arbetssätt och kompetenser, avslutar Marie Johansson. Besök Karlstads webb för mer information om deras arbete.