Klart för läkemedelsautomater inom hemtjänsten i Härnösand

Klart för läkemedelsautomater inom hemtjänsten i Härnösand – Harnosand.se

Härnösands kommun fortsätter satsningen på välfärdsteknik. Nu i september startar ett pilotprojekt med läkemedelsautomater hos hemtjänstens brukare. Tanken är att läkemedelsautomaterna både ska göra brukarna mer självständiga och spara tid åt hemtjänstens personal.

Läkemedelsautomater har blivit allt vanligare inom hemtjänsten och hemsjukvården. Ifjol infördes automaterna i grannkommunen Kramfors och försöket föll mycket väl ut.

– De trodde att de skulle ha användning för 20-30 automater totalt i hela kommunen. Idag är omkring 100 automater utplacerade, säger Isabell Karlsson, utvecklare av välfärdsteknik och samordnare på Teknik och Service hos Härnösands kommun.

Den 20 september är det dags i Härnösand. 20 läkemedelsautomater börjar då installeras hos brukare i Härnöns och Öbacka hemtjänstgrupper. Brukarna har själva valt att vara med i pilotprojektet och personalen har fått utbildning.

Läs mer via länken.