Klassa version 4

KLASSA version 4 är lanserat

KLASSA, verktyg för informationsklassning – version 4 är lanserat

För att  göra en bedömning av den information som en kommun hanterar och sedan identifiera vad som är verksamhetskritiskt, kan verktyget KLASSA användas. Nu finns den senaste versionen av  KLASSA på SKR:s webb. Där finns även nyheter, FAQ och annat stödmaterial kopplat till informationsklassning. Kommuner som idag använder den gamla versionen av KLASSA kan istället börja använda den nya versionen, eftersom den tidigare versionen kommer att fasas ut efter halvårsskiftet.

KLASSA version 4 är officiellt lanserad nu med nya funktioner och ett helt nytt gränssnitt

Några av nyheterna i KLASSA version 4:

 • Nya kravkataloger
  • Alla krav har förtydligas och exemplifierats
  • Samtliga ISO/IEC 27001 normativa krav har inkluderats
  • Alla upphandlingskrav har reviderats 
 • Nytt lagrum: Arkivlag (1990:782)
 • Filtrering av krav
 • Informationscentriskt
 • Ny behörighetsstyrning
 • Nytt grafisk gränssnitt
 • Möjlighet att skapa kravmallar