koll på soc, webbplatsen

Koll på soc

Socialstyrelsen och Barnombudsmannen har tagit fram information om socialtjänsten, soc, för barn och unga. Anledningen var att många barn och unga inte känner till soc, vad de gör och på vilket sätt de kan hjälpa och stötta. En webb som kan vara ett stöd för din kommun att sprida kunskap om vad socialtjänsten är och vad den arbetar med.

Det finns gott om beskrivande filmer tex “Det här är soc”

Film om socialtjänsten från webben Koll på soc

All information på den här webbplatsen har tagits fram tillsammans med barn och unga. Materialet har faktagranskats av Socialstyrelsen, som även driver webbplatsen.