Kommun- och regiondirektörer bjuds in till spetsseminarium om digitalisering

Kommun- och regiondirektörer bjuds in till spetsseminarium om digitalisering | Adda (tt.se)

Adda har ett tydligt uppdrag att utveckla kommuners och regioners förmåga att ställa om. Nu bjuds samtliga kommun- och regiondirektörer i Sverige in till ett unikt seminarium om principer för ledning och styrning inom digitalisering.

 – Det är en exklusiv satsning vi gör genom att bjuda in den högsta ledningen. Vi vill erbjuda konkreta redskap för verksamhetsutveckling inom digitalisering, som är direkt kopplad till strategisk ledning och styrning. Denna satsning är en av många för att bidra med lösningar på de stora utmaningar offentlig sektor står inför med rådande kompetens- och arbetskraftsbrist. Det här kan i slutändan spara både tid och pengar samt stärka våra kunder, säger Monica Skagne, vd för Adda.

Adda har länge arbetat med olika insatser för att stärka välfärdens digitala omställning men nu riktas insatserna även till den högsta ledningen i kommuner och regioner.

 – En satsning på kommun- och regiondirektörer har länge efterfrågats i våra forum. Vi vill självklart inspirera men för oss är det viktigt att det blir mer än samtal och diskussioner – vi vill ge deltagarna en verktygslåda, säger Jenny Birkestad, affärsområdeschef på Adda.

I seminariet medverkar bland andra SKR:s vd, Palle Lundberg,  Addas vd, Monica Skagne och andra experter inom området.