Kommuner går samman digitalt för att stärka makt och effektivitet

Kommuner går samman digitalt för att stärka makt och effektivitet

Digitala kommunsammanslagningar är räddningen för offentlig sektor att komma ifatt i den digitala kapplöpningen. Det menar experten på offentlig digitalisering Johan Magnusson. 

Han hamnar högt upp på listan när tidningen Dagens Samhälle nyligen rankade vilka som har mest makt över digitaliseringen i offentlig sektor. Johan Magnusson, professor i informatik vid Göteborgs universitet, har länge förutspått att utvecklingen av digitaliseringen inom offentliga sektorn kommer att gå betydligt snabbare än inom privat. 

”Ja, det är en positiv utveckling när det gäller digital mognad i den offentliga sektorn. Vi ser att de insatserna som är gjorda framför allt genom SKR (medlemsorganisationen Sveriges Kommuner och Regioner, reds. anm.) och Kompetensforum för digital mognad ger effekter”, menar han. 

Han lyfter särskilt fram den nya trenden med digitala kommunsammanslagningar, som den mellan Sundsvall och Ånge. 

”Alla de fantastiska investeringar som har gjorts i Sundsvall bär nu frukt, vilket är jättehäftigt. Sundsvall vann Årets digitaliseringskommun 2022 just tack vare att man hade jobbat väldigt målmedvetet med att stärka den digitala mognaden och att göra upp med det digitala arvet. Det har nu resulterat i att de kan ta in nya kommuner på sin plattform och dela resurser helt enkelt.”

En digital kommunsammanslagning betyder alltså att man har kvar två separata kommuner men delar all utveckling och it. Johan Magnusson ser denna trend som en räddning för många av Sveriges små kommuner som inte har så mycket resurser. 

”En kommun som Ånge har ju noll resurser. De hade inte ens kunnat leva upp till cybersäkerhetskraven. Så är det för majoriteten av de svenska kommunerna, de är som Ånge. De har ingen chans att få tag på cybersäkerhetsexperter eller att ha rådighet över underliggande data. De har utkontrakterat allt och vet inte ens hur systemen funkar på den tekniska sidan. Så de kommer aldrig att klara av att göra en digital transformation eller en digitalisering, utan den enda lösningen ligger i den här typen av klustersamverkan.”

Liknande digitala kommunsamarbeten växer nu fram på flera håll i landet som mellan Mora, Orsa, Älvdalen i Dalarna och Lysekil, Munkedal och Sotenäs på västkusten. 

Johan Magnusson varnar dock för att inte bara se det hela som en strategi för kostnadsbesparingar utan att det måste ses som ett sätt att stärka utvecklingskapaciteten.

”Vi måste utveckla oss ur den här krisen. Vi kan inte bara fortsätta att reducera it-kostnader genom skalekonomiska fördelar. De som gör det rätt har förstått att digitalisering är en kärnkompetens som man behöver ha. Så det är nu en stor våg av återuppbyggnad av den typen av kapacitet i kommunerna och regionerna.”

Här ser han att regionerna kommer att ha en särskilt viktig funktion framåt. 

”De kommer att få en nyckelroll i modernisering av underliggande infrastruktur och skapande av den här typen av kompetenskluster kring cybersäkerhet, resiliens och beredskap. Det är ju en ganska häftig polykris som offentlig sektor står inför nu, med geopolitiska oroligheter, Natointräde, klimatomställningen och en demografisk utveckling där vi måste leverera 125 procent av vad vi levererar i dag med 75 procent de personella resurserna.”

Läs hela artikeln genom att klicka på ovan länk.