Webinar: Kommunernas digitaliserings-strategier: Risker och brister i jämlik digital välfärd. Mälardalens högskola

Kommunernas digitaliseringsstrategier: Risker och brister i jämlik digital välfärd.

Mälardalens högskola hälsar dig varmt välkommen till webbinarium torsdag 2 september 2021, kl. 15.00-16.00.

Enligt senaste rapporten från Forskningskonsortiet Digital förvaltning (www.digitalforvaltning.se) vid SCDI (www.scdi.se)  löper 1,7 miljoner invånare risk för utanförskap i digital välfärd som en konsekvens av brister i deras hemkommuners digitaliseringsstrategier. Webbinariet diskuterar dessa resultat, dess konsekvenser och hur vi kan agera för att bidra till regeringens målsättning om jämlik och god tillgång till digital välfärd.

Hela rapporten finns här:

Diskussionsämne och talare

  • Digitaliseringsstrategin för Svenska kommuner. Vad visar studien? Johan Magnusson, forskningsledare Forskningskonsortiet Digital Förvaltning.
  • Hur kan kommunerna bidra till regeringens målsättning för att säkerställa jämlik och god tillgång till digital välfärd? Diskussion om möjligheter och hinder. Marcus Matteby, CDO, Sundsvalls kommun
  • Reflektioner. Vad behöver göras? Julia Larsson, projektledare projekt Digital mognad, SKR och Adda.
  • Diskussion och reflektioner från deltagarna.