AGING 2.0 Kompetens och förändringsledning för en digitaliserad äldreomsorg

Kompetens och förändringsledning för en digitaliserad äldreomsorg

15/4 bjuder Aging 2.0 in till ett högaktuellt livesänt webbinarium. Många goda idéer finns för digitalisering av äldreomsorgen och projekt startas, men efter det att projekten genomförts finns ingen mottagarorganisation. Steget är långt mellan innovation och produktion. En IT-chef kan ha svårt att förmedla behovet av strategi till den kommunala ledningen. Det saknas starka nationella initiativ för samordning av arbetet.

  • Vilka kompetenser eller resurser bör tillföras kommunerna för att påskynda den digitala infrastrukturutvecklingen för omsorgstjänster?
  • Vilka kompetenser eller resurser bör tillföras kommunerna för att påskynda den digitala infrastrukturutvecklingen för omsorgstjänster?
  • Vilket typ av ledarskap behövs?
  • Hur och vad bör kommunerna investera i? Hur ska man prioritera mellan tjänster, plattformar och infrastruktur som alla bygger på varandra?
  • Näringslivet har länge arbetat med data som beslutsstöd, men detta händer inte inom omsorgen – hur kommer det sig?

Lyssna till kommunchefer som berättar hur de tänker och delar sina erfarenheter kring kompetensfrågor, ledarskap och IT. Medverkande

  • Britt-Marie Börjesson, Kommundirektör, Tomelilla kommun
  • Britt Östlund, Professor vid Institutionen för Medicinsk teknik och hälsosystem, KTH
  • Pär Levander, Digitaliseringschef, Mölndal kommun
  • Magnus Forsberg, Director Business Development, Industry Solutions for Government och Smart Cities, Microsoft Sweden
  • Malin Sölsnaes, Chef Äldreomsorg, Atea Sverige

Registrera din anmälan på länken här