Eva Sahlén samordnare SKRs kompetenscenter

Kompetenscenter för äldreomsorgens digitalisering

Är du nyfiken på hur kommuner som infört välfärdsteknik i sin äldreomsorg gått tillväga? Då ska du ta del av kommande tio korta filmer som beskriver tio modellkommuners arbete med att verksamhetsutveckla sin digital äldreomsorg genom digitala lösningar. Mer om kompetenscentret för äldreomsorgens digitalisering på SKRs webb.

Eva Sahlén berättar om Kompetenscentret och planerna framåt

SKR har enligt “Överenskommelse om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus” inrättat en funktion för att stödja kommunerna genom att samla, skapa och sprida fördjupad kunskap och kompetens inom områden som rör verksamhetsutveckling av äldreomsorgen genom digitalisering.

Därför utsåg SKR i juni 2020 tio kommuner som ska fungera som modell för äldreomsorgens digitalisering. De ska tillsammans med SKR stötta andra kommuner med kunskap om digitala tjänster och välfärdsteknik.

I höst kan du ta del av modellkommunernas arbete inom digital äldreomsorg genom tio korta filmer som publiceras här. Varje modellkommun kommer att ta fram en film som ger en kort introduktion med följande innehåll:

  • Kort beskrivning av kommunen
  • varför en digital verksamhetsutveckling av äldreomsorgen är angelägen
  • beskrivning av vad de vill satsa på under de kommande tre åren
  • vad de kan erbjuda andra kommuner.

Utsedda modellkommuner

Tio kommuner är utsedda för att stötta andra kommuner och de regionala stödstrukturerna för digitalisering av olika tjänster. Utöver det ska modellkommunerna genomgående implementera ytterligare digitala lösningar i den egna kommunen för att generera kunskap och erfarenhet som ska komma hela landet till del.

Modellkommunerna är: Borås, Eskilstuna, Grästorp, Kalmar, Karlstad, Kramfors, Lund, Skellefteå, Uddevalla och Övertorneå.

Läs mer på SKR.se