Kompetenscenter välfärdsteknik #28

Nr 28: Höstens aktiviteter (editnews.com

Höstens nyheter
Under sommarens sista och höstens första dag planerade Kompetenscenter välfärdsteknik årets återstående aktiviteter och seminarier. I höst besöker vi flera kommuner för att erbjuda stöd i utvecklingsfrågor och arrangerar webbsändningar på olika teman. Det kan till exempel handla om försörjningsstrategier, mäta nyttan med digitala lösningar eller hur förändringsarbetet kan ske i en kommun.

Hoppas vi ses på flera av seminarierna i höst!

Hälsningar
Eva Sahlén och teamet bakom SKR:s Kompetenscenter välfärdsteknik
 
 
LIKA Socialtjänst avvecklas SKR har beslutat att avveckla skattningsverktyget LIKA Socialtjänst från 31 december 2023.
Verktyget skapades för att konkret stödja socialtjänsten i arbetet med digitalisering. 
Skattningsverktyget LIKA Socialtjänst avvecklas
 
 
Vägledning för läkemedelsautomater SKR Kompetenscenter Välfärdsteknik har tagit fram en vägledning för när läkemedelsautomater kan användas som en del av patientens vård. Vägledningen fokuserar på de juridiska aspekterna.
Vägledning för läkemedelsautomater
 
 
Vägledning samnyttjande av välfärdsteknik Hur kan kommuner och regioner samverka inom välfärdsteknik eller annan teknik med multipla funktioner? SKR:s Kompetenscenter välfärdsteknik har tagit fram en vägledning om de rättsliga aspekterna.
Vägledning: Samnyttjande av välfärdsteknik
 
 
Anmäl dig till nätverksträffen  SKR Kompetenscenter välfärdsteknik bjuder in till en kostnadsfri nätverksträff den 17-18 oktober. Dagarna innehåller föreläsningar, workshops och nätverkande med andra kollegor i kommunsverige. Sista anmälningsdag är den 14 september.
Anmäl dig till nätverksträffen
 
 
Utredning om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
Den 1 januari 2023 började en ny lag att gälla som gör det möjligt för kommuner och regioner att utbyta dokumentation med varandra när det gäller insatser för äldre och för invånare med funktionshinder.
Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
 
Seminarier 
 
 
3 okt kl. 13.00-15.00
Digitalt inköp inom äldreomsorgen – hur ska det hanteras?
Det finns många frågor kring hur digitalt inköp ska hanteras av kommuner. SKR Kompetenscenter välfärdsteknik bjuder in till ett seminarium på temat som handlar om införande, avgifter och avtal. Lunds kommun medverkar och delar med sig av sina erfarenheter av digitala inköp.
Anmälan och mer information
 

 9 okt kl. 10.00-15.00
Nyttokalkyl och förändringsledning – praktikfall 
Under detta seminarium kommer vi att titta närmare på nyttokalkyler för läkemedelsautomater och digital nattillsyn. Två kommuner medverkar med exempel.
Anmälan och mer information
 
 
12 okt kl.14.00-15.30
Olika sätt att införskaffa välfärdsteknik
Ett seminarium om de olika aspekterna och konsekvenser som kan uppstå vid kommuners olika sätt att införskaffa och upphandla välfärdsteknik.
Anmälan och mer information
 
 
7 nov kl 10.00-11.30
AI inom äldreomsorgen – är det möjligt?
Välkommen till ett spännande seminarium om hur man kan utveckla och använda AI (Artificiell Intelligens) inom äldreomsorgen.
Anmälan och mer information
 
 
27 november kl 10.00-11.30
Kan läkemedelsautomater frigöra resurser i äldreomsorgen?
Ett seminarium om hur välfärdsteknik kan frigöra resurser i verksamheten, stärka patientsäkerheten och förbättra arbetssituationen för personalen.
Anmälan och mer information
 
Övriga nyheter 
 
 
Stöd till kommunernas användning av AI inom socialtjänsten
Hur kan kommuner på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt använda AI inom socialtjänsten? Regeringen har gett i uppdrag till Myndigheten för digital förvaltning (Digg), E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen att erbjuda kompetenshöjande insatser inom detta område.
Att stödja kommunernas användning av AI, Regeringen.se
 
 
Så skapar du enkla digitala tjänster för alla invånare i kommunen
PRO och Begripsam bjuder in till seminarium för att informera om hur kommuner kan gå tillväga för att skapa mer tillgängliga webbsidor och e-tjänster. Rättviks kommun medverkar för att berätta om sina erfarenheter och lärdomar.
Seminarium, Pro.se