Kompetenscenter välfärdsteknik #29

Kompetenscenter välfärdsteknik Tisdag 17 oktober Läs på webben
Hur får vi fram nyttan av välfärdsteknik? SKR:s kompetenscenter har under året gett stöd till kommuner som vill införa välfärdsteknik. Till exempel att genomföra nyttokalkyler för digital tillsyn och läkemedelsautomater. Skövde och Härjedalen är två exempel på kommuner som fått stöd och resultatet av deras arbete presenterades under en webbsändning den 9 oktober. Gemensamt för kommunerna är att de använt Ineras modell för nyttokalkylering.
Webbsändning 9 oktober
Inera har även ett öppet och generellt metodstöd för nyttokalkyler som kommuner kan ta del av. Där finns till exempel en förenklad mall om nyttorna med att införa läkemedelsautomater. SKR:s kompetenscenter planerar även att ta fram en förenklad nyttokalkyl för digital nattillsyn. 
Förenklad mall läsemedelsautomater, Inera.se

Om du har frågor om den förenklade nyttokalkylen är du välkomna att höra av dig till [email protected]

Hälsningar
Eva Sahlén och teamet bakom SKR:s Kompetenscenter välfärdsteknik

Seminarier och informationsträffar

 
 2 november kl 08.30-09.00
Informationsmöte om att standardisera API:er för välfärdsteknik
Utan etablerade standarder inom välfärdsteknik kommer stora utmaningar och inlåsningsefekter ske, vid integration av olika system och produkter. SKR och Inera inför nu ett standardiseringsarbete för API:er inom välfärdsteknik. 
Informationsmöte, Inera.se
 

 7 nov kl 10.00-11.30
AI inom äldreomsorgen – är det möjligt?
Ett seminarium om hur man kan utveckla och använda AI (Artificiell Intelligens) inom äldreomsorgen.
Anmälan och mer information
 

 9 nov kl 08.30-09.30
Välja och prioritera välfärdsteknik
Hur kan kommuner kan ta fram en försörjningsstrategi för välfärdsteknik? Du får ta del av en fiktiv kommun som tar steg för steg genom försörjningsstrategin. 
Anmälan och mer information
 

 29 november kl 10.00-11.30
Kan läkemedelsautomater frigöra resurser i äldreomsorgen?
Ett seminarium om hur välfärdsteknik kan frigöra resurser i verksamheten, stärka patientsäkerheten och förbättra arbetssituationen för personalen.
Anmälan och mer information
 

 30 november kl 14.00-15.30
Informationssäkerhet och dataskydd i praktiken
Ett seminarium om vad informationssäkerhet och dataskydd innebär i praktiken för socialtjänsten, den kommunala vården och omsorgen.
Anmälan och mer information
 

 14 december kl 13.30-15.30
Omställning med hjälp av välfärdsteknik– ett helhetsgrepp
SKR Kompetenscenter välfärdsteknik summerar, efter det fjärde och sista året av projektet, erfarenheterna och kunskaperna av av att stödja kommunerna vid införandet av välfärdsteknik.
Anmälan och mer information
 

 Save the date – 19 december kl 13.00
Seminarium om Lunds arbete med digital tillsyn
Lunds kommun berättar om ett framgångsrikt projekt med digital tillsyn under dagtid inom hemtjänsten. Mer information om program och anmälan kommer i nästa nyhetsbrev.