Kompetenscenter välfärdsteknik nr 31

Nr 31: Kompetenscenter söker kommuner (editnews.com)

Erbjudande om stöd för att införa välfärdsteknik

Fler än 40 kommuner har redan nappat på SKR:s erbjudande om stöd för att införa välfärdsteknik i den kommunala vården och omsorgen.

Erbjudandet innebär hjälp med införandet av välfärdsteknik/digitala lösningar i verksamheter för äldre och personer med funktionshinder. Det kan till exempel handla om planering, inköp, förändringsarbete, nyttoberäkningar och uppföljning. Stödet anpassas efter kommunens behov.

Är även din kommun intresserad? Kompetenscenter välfärdsteknik har utrymme att coacha fler. Skicka intresseanmälan till [email protected]

Kompetenscenter söker kommuner som inför mobila trygghetslarm

Lunds kommun började under 2022 att erbjuda alla som har ett stationärt digitalt trygghetslarm att byta till ett mobilt. Hittills har mer än hälften av användarna bytt till ett mobilt. Detta har inneburit att antalet personer som ansökt om bistånd till ledsagning vid promenader har minskat.

SKR:s Kompetenscenter välfärdsteknik söker nu kommuner som planerar att införa mobila trygghetslarm för promenader och liknande aktiviteter. Syftet är att ta fram en förenklad nyttokalkyl för insatsen. Skicka intresseanmälan till [email protected]

Kompetenscenter söker kommuner som inför digital tillsyn dagtid

Idag är det få kommuner som erbjuder tillsyn och sociala kontakter dagtid med omsorgstagare, med stöd av en digital lösning. Allt fler kommuner börjar dock intressera sig för den formen av digitalt stöd. Kompetenscenter välfärdsteknik söker nu kommuner som planerar för omställning till digital tillsyn dagtid. Syftet är att erbjuda hjälp med både nyttokalkyler och uppföljning för att ta reda på vad förändringen kan innebära i både ökad kvalitet och effektivisering. Skicka intresseanmälan till [email protected]

Har din kommun en stor andel privata leverantörer? 

Kompetenscenter välfärdsteknik söker samarbete med kommuner som har en stor andel privata leverantörer av hemtjänst och kommunal hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Genom ett samarbete med Vårdföretagarna kommer Kompetenscenter välfärdsteknik ta fram en vägledning om att forma avtal och ersättningsmodeller till privata leverantörer för att stimulera användningen av välfärdsteknik. Är din kommun intresserad av att bidra med erfarenheter? Skicka en intresseanmälan till [email protected] 

Seminarier

19 april: 10.00-11.30
Läkemedelsautomater och juridiken

Ett seminarium om SKR:s kommande reviderade vägledning om de juridiska aspekterna vid användning av läkemedelsautomater i kommunal vård och omsorg. Vägledningen uppmärksammar bland annat övertagande av ansvar av läkemedelshanteringen, överlämnande och administrering, delegering och rutiner för användning av automater.

Seminarium: Läkemedelsautomater och juridiken

14 maj
Vitalis: Kompetenscenter välfärdstekniks seminarieserie

Under Vitalis konferens arrangerar SKR Kompetenscenter välfärdsteknik en seminarieserie om välfärdsteknik. De tre seminarierna är:

 1. Lyckas med välfärdsteknik – prioritera rätt välfärdsteknik
  Diskussion om vilka insatser som kräver mest resurser och vilken välfärdsteknik som kan underlätta och skapa mest nytta.
  Lyckas med välfärdsteknik – prioritera rätt välfärdsteknik
 2. Lyckas med välfärdsteknik – ta reda på nyttan
  Genomgång av en nyttokalkyl tillsammans med Härjedalens kommun och fördjupar oss i resultatet.
  Lyckas med välfärdsteknik – ta reda på nyttan
 3. Lyckas med välfärdsteknik – ställ om och realisera nyttan
  Presentation om hur Härjedalen har tagit sig an sitt omställningsarbete med hjälp av sin nyttokalkyl.
  Lyckas med välfärdsteknik – ställ om och realisera nyttan