KR Kompetencenter Nyhetsbrev 18 Två personer som håller ett robotdjur var

Kompetenscenter Välfärdsteknik Nyhetsbrev #18

Höj kommunens kompetens kring upphandling av välfärdsteknik

Kan en gemensam kompetenssatsning leda till bättre upphandlingar av välfärdsteknik? Utöver seminarier, workshoppar och utbildningar som handlar om upphandling av välfärdsteknik, erbjuder Kompetenscenter också anpassade insatser på plats i kommunen. Det enda som krävs är att ni samlar minst tio personer från upphandling och verksamhet, antingen från en eller flera kommuner. Innehåll och omfattning kring utbildningen planerar vi tillsammans med er. Låter det intressant? Kontakta [email protected].

Inspiration inför ett förändringsarbete

Söker din kommun inspiration inför ett förändringsarbete? Eller saknar ni kunskap kring delar i processen? Om din kommun behöver stöd i att höja kompetensen hos berörda eller har andra behov kring förändringsprocessen, kontakta [email protected]. Erbjudandet är kostnadsfritt men kräver dels en större grupp som vill ta del av informationen (minst 15 personer), dels att kommunen är delaktig i planeringsarbetet. Hoppas vi ses i höst!

Nytt poddavsnitt om försörjningsstrategi 

Vilka resurser behöver äldreomsorgen för att utföra sitt uppdrag? Hur kan äldreomsorgen arbeta strategiskt med inköp och införande? Det är frågor som täcks inom begreppet försörjningsstrategi och som diskuteras i avsnitt 18 av Podden om välfärdsteknik. Medverkar gör Eva-Lotta Löwstedt Lundell, VD Adda, och Gustav Blomberg, upphandlingsjurist ADDA AffärsConcept.
Lyssna på poddavsnitt 18 om försörjningsstrategi

Podd om automatisering inom vård och omsorg – nyckeln till ökade personalresurser 

”Tänk om man kunde trycka på en knapp så löste sig alltihopa. Och i min värld så är automatisering att det går till och med att lösa utan att behöva trycka på knappen ens.”, säger Roger Granat, socialchef i Uddevalla kommun, i senaste avsnittet av Podden om välfärdsteknik. Vård och omsorg står inför en stor utmaning med personalbrist, vilket tvingat Uddevalla kommun att sedan 2018 arbeta mer med automatiserade arbetsprocesser för att frigöra tid för personalen. 
Lyssna på poddavsnitt 19 om automatisering

Ekonomirapporten, maj 2022 

Vårens rapport fokuserar bland annat på hur kriget i Ukraina och flyktingmottagandet påverkar ekonomin i Sveriges kommuner och regioner. Rapporten lyfter också utmaningarna med demografins utveckling kopplat till kompetensförsörjningen inom välfärden. Befolkningen i åldrarna 80 och äldre ökar väsentligt snabbare än den arbetsföra befolkningen. I nästan 6 av 10 kommuner (171 kommuner) minskar den arbetsföra andelen av befolkningen samtidigt som antalet över 80 år, och därmed behoven inom äldreomsorgen, kraftigt ökar. Det innebär att kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen blir en av de absolut största utmaningarna framöver.
Ekonomirapporten, maj 2022 (PDF och webb)

Nyheter från modellkommunerna

Ny app ger mer tid till vårdtagare och minskat svinn

Ny app ger mer tid till vårdtagare och minskat svinnSjuksköterskor som arbetar i Uddevalla kommun kan snart hålla koll på vad som finns i sjukvårdsförråden med hjälp av en app. Mer tid till vårdtagare och minskat svinn av omläggningsmaterial är två av fördelarna.
App från Uddevalla kommun

Nyheter från myndigheter och andra organisationer

Socialstyrelsens rapport: E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2022
Socialstyrelsen publicerar varje år en rapport som bygger på en enkät till kommunerna om utvecklingen av e-hälsa och välfärdsteknik. Alla kommuner som under 2022 fått stimulansmedel för utveckling av välfärdsteknik i äldreomsorgen har besvarat enkäten. I årets rapport ingår en uppföljning av de stimulansmedel som regeringen gett för att förbättra kommunernas förutsättningar att verksamhetsutveckla äldreomsorgen genom digitalisering. Dessutom ingår en kartläggning av invånarnas tillgång till kommunala e-tjänster.Rapporten E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2022

Evenemang

Sommartips om informationssäkerhet! Anne-Marie Eklund Löwinder

27 juli
Sommartips om informationssäkerhet! Anne-Marie Eklund Löwinder, expert inom informationssäkerhet, medverkade på Kompetenscenters seminarium om informationssäkerhet den 6 april. Om du missade henne då har du nu chansen att lyssna till henne som sommarpratare. Sommar i P1 med Anne-Marie Eklund Löwinder

Dam som hanterar sin mobiltelefon

31 augusti 2022 kl. 10.30-11.30 Effektivt utbyte av information och data inom äldreomsorgen
Hur kan du och din kommun bidra till utbyte av information på ett smartare sätt? På seminariet ges exempel på standarder som förenklar arbetet med dokumentation och uppföljning inom äldreomsorgen.
Sista anmälningsdag 29 augusti

Se seminariet i efterhand Varför automatisering och till vilken nytta?
Hur kan du och din kommun bidra till utbyte av information på ett smartare sätt? På seminariet ges exempel på standarder som förenklar arbetet med dokumentation och uppföljning inom äldreomsorgen.
Sista anmälningsdag 29 augusti

Genomförda digitala studiebesök

Se seminariet i efterhand Genomförda digitala studiebesök
För att se de genomförda digitala studiebesöken, kontakta [email protected]

Save the date
29 sep kl. 13.00 – 15.00 Workshop för erfarenhetsdelning om välfärdsteknik, tema samverkan.

19 okt Kl. 13.00 – 16.00
Seminarium om informationssäkerhet för socialtjänsten.

Save the date 
Digitala studiebesök

Save the date
Digitala studiebesök

27 okt kl. 13.30 – 14.30
Luleå
8 nov kl. 13.00 – 14.00
Kristianstad
16 nov kl. 14.00 – 15.00
Södertälje
24 nov kl. 13.30 – 14.30
Region Gotland
8 dec 13:30-14:30
Östersund

Save the date 
1 december 2022
Lyckas med Välfärdsteknik

Save the date 
1 december 2022
Lyckas med Välfärdsteknik
Kompetenscenters treåriga projekt avslutas sista december. SKR Kompetenscenter välfärdsteknik arrangerar därför en digital konferens med inspirerande föreläsare, erfarenheter från projektet och om vad som händer efter 2022. Reservera dagen i kalendern redan nu!

Kompetenscenter välfärdsteknik
– trygghet och självständighet livet ut!

Klicka på nedan länk om du vill bli direktprenumerant.
Prenumeration Nyhetsbrev Kompetenscenter välfärdsteknik

Redaktör
Gabriella Flodén
08-452 79 86 Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se