Händer som håller i varandra

Kompetenscenter Välfärdsteknik Nyhetsbrev #21

Utbildningsmaterial för handledare

Ny teknik innebär nya arbetssätt för medarbetare. Genom att öka förståelsen och kunskapen om digitalisering kan medarbetare känna sig tryggare inför de nya arbetssätten med välfärdstekniken. Det skapar även förutsättningar för medarbetarna att enklare föreslå välfärdsteknik som kan tillgodose de enskildas behov. För att stötta handledare som arbetar med välfärdsteknik har Kompetenscenter publicerat en sida med stöd och utbildningsmaterial. Stöd och utbildningsmaterial för handledare

Så stödjer Lunds kommun den enskilde med inköp av livsmedel

Lunds kommun införde redan 2017 stöd för inköp av livsmedel online inom hemtjänsten. Stödet gäller endast inköp och inte matleveransen, eftersom leveranskedjan inte ingår i kommunens ansvarsområde. Vägledningen för inköp online bygger på Lunds arbetssätt. I filmen (utdrag från seminarium av SKR:s socialtjänstsektion augusti 2022) berättar Lena Carlereus, myndighetschef på vård och omsorgsförvaltningen i Lund, om kommunens arbetssätt och erfarenheter. Medverkar gör även Greger Bengtsson och Ulrika Lifvakt, båda handläggare på SKR. Film om Lunds kommuns om erfarenheter från inköp online

Lär dig mer om inköp och försörjningsprocess

Inköp och upphandling är delar av en process som säkerställer att kommuner har rätt resurser i sina välfärdsleveranser. Nu finns seminariet Försörjningsstrategi – ett helhetsgrepp för inköp inom äldreomsorgen, publicerad på skr.se/valfardsteknik. Seminariet går igenom försörjningsprocessen och tar upp flera frågeställningar som: Vilka resurser behöver vi inom äldreomsorgen för att utföra vårt uppdrag? Hur kan vi arbeta strategiskt med inköp och införande?  Försörjningsstrategi – ett helhetsgrepp för inköp inom äldreomsorgen

Automatisering och robotlösningar effektiviserar administrationen

Uddevalla kommun har under hösten 2022 infört en e-tjänst för automatiserade beslut om trygghetslarm. Socialchef Roger Granat berättar om kommunens arbete med att automatisera och använda sig av robotlösningar i olika system för att effektivisera administrationen. Film: Uddevalla använder robot för ansökan av trygghetslarm

Poddavsnitt: Digitalisering skapar förutsättningar för en sömlös och nära vård

– Vi som arbetar inom Nära vård brottas ofta med frågor om mätning av värdeskapande insatser för den enskilde. Hur mäter vården att någons dödsångest har försvunnit? Eller att den enskilde känner större trygghet? För att ta fram sådana kvalitetsvärden kan nya arbetssätt som exempelvis digitalisering hjälpa oss, säger Lisbeth Löpare Johansson, samordnare för Nära vård i senaste avsnittet av Podden om välfärdsteknik. Podden om välfärdsteknik avsnitt 23 om nära vård

1 december sista dagen för ansökan om medel för digitala arbetssätt och välfärdsteknik

Missa inte möjligheten att få stimulansmedel och stöd att utveckla digitala arbetssätt och välfärdsteknik i äldreomsorgen. Det är fortfarande 40 kommuner som ännu inte ansökt om årets stimulansmedel. Medlen rekvireras hos Kammarkollegiet som har mer information om hur det går till. Sista dagen att rekvirera 2022 års medel är den 1 december. Kammarkollegiet rekvirera statsbidrag till kommuner

Redovisning av medel – Kammarkollegiet

De kommuner som ansökt om medel för digitala arbetssätt och välfärdsteknik för 2022 ska redovisa till Kammarkollegiet senast 31 mars 2023. Stimulansmedlen för 2021 skulle ha redovisats den 31 mars 2022. Kammarkollegiet: Redovisning av hur statsbidrag har använts

Nyheter från modellkommunerna

Hjärtan som klappar för välfärdsteknik
Välfärdsteknik skapar mer tid till mänskliga möten och förbättrar arbetsmiljön inom vården. Det är budskapet när undersköterskorna Caroline Jarsén och Janina Lindh ger sig ut på föreläsningsturné i Uddevalla kommuns hemtjänst. Både Caroline och Janina har yrkesutbildningar inom välfärdsteknik och vill få fler att uppleva teknikens fördelar.
Hjärtan som klappar för välfärdsteknik – Uddevalla kommun

Läkemedelsautomater i Kramfors bidrar till bättre kompetensförsörjning Kramfors kommun testar 15 läkemedelsautomater och har redan på kort tid sett goda effekter. Förutom den väntade effekten (ökad självständighet för enskilde och mindre miljöpåverkan) upptäcktes fler positiva resultat som att behovet av delegerad personal minskat med 50 procent. Nu pågår ett breddinförande inom verksamheten och före årsskiftet publiceras slutrapporten på DelaDigitalt.
Läkemedelsautomater i Kramfors ger stöd och skapar självständighet

Ny behovsanalys från Borås Stad med fokus på seniorer och medarbetare För framtida digitala satsningar och förändringsarbeten har Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad genomfört en behovsanalys. Analysen tar upp både seniorerna och medarbetarnas perspektiv. Materialet har samlats in genom intervjuer och workshop med medarbetare.
Ta del av behovsanalysen på DelaDigitalt

Nyheter från myndigheter och andra organisationer

Hälsoappar som förbättrar individens hälsa
E-hälsomyndigheten har gett ut en rapport som är en kartläggning av hälsoappars olika användningsområden. Den beskriver även vilka aktörer som är involverade och deras behov, vilka lagar och förordningar som reglerar området samt de utmaningar som finns.
Svårt att navigera i utbudet av hälsoappar, Ehalsomyndigheten

Svenskarna och internet: Bland de äldre är det 45 procent som aldrig använder internet
Alla i Sverige ska kunna ta del av digitaliseringens möjligheter, oavsett ålder, förmåga och förutsättningar. Men de äldsta från 90 år och uppåt är fortfarande den grupp som använder internet minst av alla, även om de ökat sin användning av digitala tjänster. Äldre begränsas av bland annat höga kostnader, krånglig teknik och en oro över att bli lurad på nätet. Svenskarna och internet 2022

Utbildning i nyttokalkyler för kommuner som inför välfärdsteknik
Nyttorealisering är ett systematiskt arbete som säkerställer och optimerar nyttan från förändringar. Genom att använda nyttokalkyler kan kommuner få svar på vilket resultat en viss insats ger. Därför lanserar Inera och Adda en digital utbildning (tillgänglig efter årsskiftet) som lär ut hur kommuner tar fram en nyttokalkyl vid införandet av välfärdsteknik. Efter genomförd utbildning kan deltagare som önskar få personligt stöd för att ta fram nyttokalkyler. Ineras modell för nyttokalkyler

Evenemang

8 nov kl. 13.00 – 14.00 E-tjänst för felanmälan i Kristianstad –  digitalt studiebesök 
Kristianstad kommun använder sedan våren en e-tjänst för felanmälan. E-tjänsten används tillsammans med snabb-/självhjälp och kommunikation. Tjänsten underlättar också ärendehanteringen för samtliga medarbetare inom vård och omsorg.
Sista anmälningsdag 6 november

14 nov kl. 10.00 – 11.30 Upphandling av innovation – hur gör man? Ett seminarium med fokus på upphandling av innovativa lösningar. Karlstads kommun berättar om sin process för upphandling av nya tjänster och produkter inom vård och omsorg.Sista anmälningsdag 11 november

15 nov kl. 9.00 – 16.00 Teknikcoachkonferens 2022 Ett seminarium för teknikcoacher (inom äldreomsorg och funktionshinderområdet) som arrangeras av kommunerna Landskrona, Eslöv, Helsingborg och Lund. Under seminariet presenterar kommunerna sina verksamheter och visar exempel på tekniken. Teknikcoacherna får även möjlighet att nätverka och utbyta erfarenheter med varandra. Program och anmälan

Nyttja kraften hos befintlig personal, bygg digitaliseringsteam – digitalt studiebesök i Södertälje

16 nov kl. 14.00 – 15.00 Nyttja kraften hos befintlig personal, bygg digitaliseringsteam – digitalt studiebesök i Södertälje För att möta framtidens omsorg bygger Södertälje kommun horisontella team. Den nya lösningen tar tillvara på kompetens, nyfikenhet och intresse hos medarbetare och chefer. Sista anmälningsdag 14 november

23 nov kl. 13.00 – 15.00 Så kan din kommun öka invånarnas självständighet och trygghet med stöd av mobila trygghetslarm Ett seminarium som presenterar erfarenheter från kommuner som infört mobila trygghetslarm. En repris från april 2021. Introduktion och avslut sker i realtid.

24 nov kl. 13.30 – 14.30 Digitala koordinatorer i Region Gotland – digitalt studiebesök 
Region Gotland arbetar efter en modell med digitala koordinatorer på alla avdelningar inom särskilt boende. Koordinatorerna ska vara ett stöd vid införande av digitala verktyg och välfärdslösningar inom äldreomsorgen.
Sista anmälningsdag 22 november

29 nov kl. 8.30 – 09.15 Frukostseminarium om läkemedelsautomater Representanter från två modellkommuner och projektledare för Kompetenscenter, berättar om sina erfarenheter av att införa läkemedelsautomater. Sista anmälningsdag 27 november

1 dec kl. 9.00 – 15.00 Välfärdsteknikdagen 2022 – utmaningar och vägen framåt mot en digital äldreomsorg
En digital konferens där Kompetenscenter delar med sig av erfarenheter, råd och bjuder på inspirerande föreläsare. Sista anmälningsdag 27 november

8 dec kl. 13.30 – 14.30 Digitalt studiebesök: Östersunds kommun visar lägenhet med välfärdsteknik och digital kostregistrering Östersunds kommun visar dig runt i en visningslägenhet som är byggd med smarta välfärdstekniklösningar. Du får till exempel se hur personalen använder digital kostregistrering på ett särskilt boende. Sista anmälningsdag 6 december

16 dec kl. 10.00 – 11.30 Upphandling av välfärdsteknik: Lärande exempel från modellkommuner
Tre modellkommuner för äldreomsorgens digitalisering berättar om en gemensam upphandling av läkemedelsautomater som genomförts med förhandlat förfarande. Sista anmälningsdag 16 december

Kompetenscenter välfärdsteknik
– trygghet och självständighet livet ut!

Klicka på nedan länk om du vill bli direktprenumerant.
Prenumeration Nyhetsbrev Kompetenscenter välfärdsteknik

Redaktör
Gabriella Flodén
08-452 79 86 Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se