Äldre man får kaffe upphällt av en yngre man

Kompetenscenter Välfärdsteknik Nyhetsbrev #20

Ansök om medel för digitala arbetssätt och välfärdsteknik

Missa inte möjligheten att få stimulansmedel och stöd att utveckla digitala arbetssätt och välfärdsteknik i äldreomsorgen. Det är fortfarande 40 kommuner som ännu inte ansökt om årets stimulansmedel. Medlen rekvireras hos Kammarkollegiet som har mer information om hur det går till. Sista dagen att rekvirera 2022 års medel är den 1 december. Kammarkollegiet Rekvirera statsbidrag till kommuner

Redovisning av medel – Kammarkollegiet

Medel som rekvirerats för 2022 ska redovisas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2023.
Kammarkollegiet: Redovisning av hur statsbidrag har använts

Marknadsanalys inför upphandling av välfärdsteknik 

Du har väl inte missat att Kompetenscenter tagit fram tips och råd inför att upprätta en marknadsanalys vid upphandling av välfärdsteknik? Nu finns även en RFI-mall (Request For Information) som kan användas för att ställa frågor till leverantören innan upphandlingen genomförs. Dessutom innehåller mallen förslag och exempel. Marknadsanalys vid upphandling av välfärdsteknik

Förvaltning av välfärdsteknik 

Vad behöver kommuner tänka på inför planering av en fungerande förvaltning av välfärdsteknik? Svaret på den frågan hittar du i Vägledning för förvaltning av välfärdsteknik. Där finns stöd för att identifiera aktiviteter och roller för vad en kommun ska tänka på när en förvaltningsorganisation etableras.
Vägledning – Förvaltning av välfärdsteknik

Ny vägledning om mobilappar

Vad behöver kommuner tänka på inför planering av en fungerande Mobilappar kan stödja verksamheten genom att effektivisera olika arbetsuppgifter och låta medarbetare utföra dem under sitt arbetspass. De kan också främja vård- och omsorgstagares självständighet och öka tillgängligheten till kommunens tjänster och medarbetare.
Mobilappar, införande i kommuner

Avveckling av 2G-, 3G- och kopparnäten –teknikskifte som påverkar välfärdstekniken

Om drygt två år är avvecklingen av gamla mobilnät och kopparnät klar. Det innebär att tjänster och produkter (till exempel larm, övervakning och datainsamling) som är beroende av 2G/3G eller kopparnätet slutar att fungera och behöver anpassas eller bytas ut snarast. Det är viktigt att kommuner och regioner uppmärksammar teknikskiftet och agerar för att säkra upp sin verksamhet. SKR har tagit fram frågor och svar på de vanligaste frågorna.
Avvecklingen av 2G-, 3G- och kopparnäten

Podd om digitaliseringscoacher – stöttar seniorer att våga använda teknik i vardagen

Hur stöttar en digitaliseringscoach inom hemtjänsten brukare och medarbetare? Hur väcker du intresse för välfärdsteknik och digitalisering hos seniorer för att främja digital mognad? Svaret på frågorna får du i det här avsnittet av Podden om välfärdsteknik där Maria Pahlberg, verksamhetsutvecklare, Skellefteå kommun och Emilia Salmi, digitaliseringscoach, Eskilstuna kommun, medverkar. De ger konkreta tips på aktiviteter som rörelsebingo och lån av surfplattor, vilket hjälper äldre att klara sig längre hemma på egen hand.
Podden om välfärdsteknik avsnitt 21 om digitaliseringscoaher

Podd om funktionshinderområdet – Helsingborg, Landskrona och Lund delar med sig av sina erfarenheter

Lyssna på tre kommuner som berättar om hur de utvecklat digitala lösningar inom funktionshinderområdet. De medverkande berättar om vikten av att få med sig brukaren och att ge kunskap till medarbetare som stöttar användare. Du får också höra om hur brukaren kan vara en resurs i verksamhetsutvecklingen. Podden ger dessutom tips på hur VR-tekniken kan användas.
Podden om välfärdsteknik avsnitt 22 om funktionshinderområdet

Hur klassar kommuner information inom vård och omsorg?
KLASSA är ett verktyg, framtaget av SKR, som hjälper organisationer att systematiskt arbeta med informationssäkerhet. I den här webbsändningen berättar Shadan Ghafouri, projektledare Eskilstuna kommun, och Katarina Pihl, projektledare SKR, om användningsområden inom vård och omsorg. Du får även praktiska tips på hur verktyget kan användas i samband med trygghetslarm.
Hur klassar kommuner information inom vård och omsorg?

Nyheter från modellkommunerna

Nytt arbetssätt kring upphandling av välfärdstjänster
Eskilstuna kommun undersöker förutsättningarna för att genomföra en upphandling av partner för helhetsleverans av välfärdstjänster. Kommunen söker ett nytt arbetssätt, med en samarbetspartner som möter upp vård- och omsorgsförvaltningens behov av digitalisering. 
Nytt arbetssätt upphandling välfärdstjänster Eskilstuna kommun

I SKR:s exempelbank finns tips om goda arbetssätt, projekt och utvecklingsarbeten i kommuner och regioner. Låt dig inspireras!

Utlåning av surfplattor minskade digitalt utanförskap
Borås Stads vård- och äldreförvaltning har arbetat aktivt med insatser för att öka den digitala delaktigheten bland seniorer. Utlåning av surfplattor är en del i denna satsning som syftar till att göra seniorer nyfikna, förväntansfulla och trygga med digital teknik.
Lärande exempel utlåning av surfplattor minskade digitalt utanförskap

Nyheter från myndigheter och andra organisationer

Digital delaktighet under eMedborgarveckan 
eMedborgarveckan är en nationella kampanj vars syfte är att främja ökad användning av e-tjänster och ökad digital delaktighet. Under eMedborgarveckan den 10-16 oktober 2022 kommer SKR att arrangera ett antal seminarier för att belysa frågan om delaktighet och utanförskap på olika sätt. SKR deltar även i Digitalidag som anordnas fredagen den 14 oktober. Kompetenscenter medverkar i eMedborgarveckan genom att vi ordnar en workshop kring erfarenhetsutbyte om digital inkludering (11 oktober).
Digital delaktighet – SKR

Lätt att sprida-priset 2022
Har din organisation en smart lösning som andra inom offentlig sektor kan ta till sig och återanvända? Anmäl i så fall bidraget till tävlingen Lätt att sprida-priset 2022. Under Innovationsveckan, som äger rum 3-7 oktober, kommer tävlingen avgöras genom en öppen omröstning där den som får flest röster vinner. Några tidigare lösningar som fått priset är skoskydd av återanvänt tyg, webbplats för stöd vid läkemedelshantering och en app för att öka matglädjen.
Lätt att sprida-priset 2022

Evenemang

6 okt kl 13.00 – 14.30
Förändringsledning välfärdsteknik (repris) – motivation
Då förra seminariet blev populärt och många därför inte fick plats att delta, ordnar vi nu en repris av seminariet. Det är en fördjupning av webbutbildningen “Förändringsledning – hur gör man”. Under seminariet djupdyker vi i hur det går att skapa motivation i förändringsarbetet. Sista anmälningsdag 3 oktober

11 okt kl 13.00 – 14.30
Erfarenhetsutbyte om digital inkludering för seniorer
Workshopen riktar sig till dig som arbetar på mötesplatser för seniorer och vill få inspiration till digitala arbetssätt och aktiviteter. Du får även ta del av andras goda exempel och möjlighet att dela med dig av egna erfarenheter.
Sista anmälningsdag 7 oktober

Förändringsledning i små kommuner

11 okt kl 10.00 – 12.00
Förändringsledning i små kommuner
Är din kommun medlem i Småkom – de små kommunernas samverkan? Vill du lära dig mer om förändringsledning och välfärdsteknik? Då ska du anmäla dig till ett seminarium om utmaningar och framgångsfaktorer för små kommuner. Seminariet handlar om införandet av nya digitala arbetssätt inom  äldreomsorgen. 
Seminarium förändringsledning och välfärdsteknik
Är din kommun medlem i Småkom?

Socialförvaltningens projektkontor. Luleå peersoner som sitter och lyssnar till en stående föreläsare

27 okt kl. 13.30 – 14.30 Socialförvaltningens projektkontor för digitalisering – digitalt studiebesök i Luleå
I Luleå kommun finns det ett stort fokus på att förenkla vardagen för medarbetare och medborgare med hjälp av välfärdsteknik. Under studiebesöket berättar de medverkande om arbetet med utveckling och digitalisering.
Sista anmälningsdag 25 oktober

19 okt kl. 13.00 – 16.00 Informationssäkerhet – en del i socialtjänstens kvalitetsarbete
Seminariet tar upp hur kommuner kan och behöver arbeta aktivt med informationssäkerheten inom socialtjänsten.
Sista anmälningsdag 18 oktober

8 nov kl. 13.00 – 14.00 E-tjänst för felanmälan i Kristianstad –  digitalt studiebesök 
Kristianstad kommun använder sedan våren en e-tjänst för felanmälan. E-tjänsten används tillsammans med snabb-/självhjälp och kommunikation. Tjänsten underlättar också ärendehanteringen för samtliga medarbetare inom vård och omsorg.
Sista anmälningsdag 6 november

Nyttja kraften hos befintlig personal, bygg digitaliseringsteam – digitalt studiebesök i Södertälje

16 nov kl. 14.00 – 15.00 Nyttja kraften hos befintlig personal, bygg digitaliseringsteam – digitalt studiebesök i Södertälje För att möta framtidens omsorg bygger Södertälje kommun horisontella team. Den nya lösningen tar tillvara på kompetens, nyfikenhet och intresse hos medarbetare och chefer. Sista anmälningsdag 14 november

24 nov kl. 13.30 – 14.30 Digitala koordinatorer i Region Gotland – digitalt studiebesök 
Region Gotland arbetar efter en modell med digitala koordinatorer på alla avdelningar inom särskilt boende. Koordinatorerna ska vara ett stöd vid införande av digitala verktyg och välfärdslösningar inom äldreomsorgen.
Sista anmälningsdag 22 november

Kompetenscenter välfärdsteknik
– trygghet och självständighet livet ut!

Klicka på nedan länk om du vill bli direktprenumerant.
Prenumeration Nyhetsbrev Kompetenscenter välfärdsteknik

Redaktör
Gabriella Flodén
08-452 79 86 Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se