Händer som håller i varandra

Kompetenscenter Välfärdsteknik Nyhetsbrev #23

Eva Sahlén, samordnare för överenskommelse om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus

Att lyckas med välfärdsteknik är vägen framåt mot en digital äldreomsorg

Det är med stolthet som jag summerar mina tre år som samordnare för SKR:s Kompetenscenter välfärdsteknik. Under de här åren har jag följt arbetet med att verksamhetsutveckla omsorgen om de äldre med digitala lösningar. Och kommunerna har verkligen bevisat sin förmåga att ställa om istället för att ställa in.

När pandemin slog till under våren 2020 skapade kommunerna nya former av samarbeten tack vare medverkan i Kompetenscenter välfärdsteknik. Istället för att traditionsenligt samarbeta utifrån geografisk närhet, så har sakfrågor och digitala arbetssätt gett nya möjligheter för kommuner att utveckla äldreomsorgen.

Efter pandemin blev det digitala livet en mer naturlig del av vardagen. Idag använder nio av tio svenskar internet varje dag. Men en femtedel av pensionärerna använder inte internet alls och bland de äldsta är siffran ännu lägre. Därför är just digital delaktighet för seniorer ett område där Kompetenscenter tagit fram relevant stödmaterial från myndigheter och organisationer.

En viktig fråga under hösten har varit informationssäkerhet. En fråga som blivit alltmer aktuell med anledning av de cyberattacker som drabbar samhället och våra kommuner. Därför tog vi i Kompetenscenter fram stödmaterial så att kommuner kan ha en god beredskap och arbeta strukturerat med informationssäkerhet.

När jag ser tillbaka på de här åren, inger det mig hopp om att vi kan utveckla digitaliseringen i äldreomsorgen. Det gör vi genom att samla, skapa och sprida – en devis som projektet arbetat med. Jag tror att resultatet av vårt arbete, som samlats på skr.se/valfardsteknik, kommer att vara ett bra stöd för kommunerna under de närmaste åren. Du hittar information som består av vägledningar, filmer, inspelade webbsändningar och utbildningar inom bland annat förändringsledning, informationssäkerhet, nyttorealisering och upphandling av digitala lösningar.

Det har varit utvecklande och roligt att samordna Kompetenscenter. Men nu blickar vi framåt, mot nya utmaningar och vägen till en mer digital äldreomsorg.

God jul och gott nytt år!

Eva Sahlén, samordnare för överenskommelse om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus

Aktivitet och rörelse med digital teknik

Den 1 december ordnade Kompetenscenter en digital konferens för att lyfta utmaningar och vägen framåt mot en digital äldreomsorg. Ta del av inspelade versioner av föreläsningar (publiceras inom kort) och se fyra kortfilmer som visar kommunernas arbete med välfärdsteknik ur brukarens perspektiv. Filmer Välfärdsteknikdagen 2022

Lärande exempel: Gemensamma sakfrågor sammanförde kommuner från norr till söder

Nya former av samarbeten har skapats tack vare modellkommunernas medverkan i Kompetenscenter välfärdsteknik. Istället för att traditionsenligt samarbeta utifrån geografisk närhet så har sakfrågor och digitala arbetssätt gett nya möjligheter för kommuners utvecklingsarbete inom äldreomsorgen. I det här lärande exemplet får du ta del av vilka lärdomar kommunerna fått under projekttiden och de viktigaste slutsatserna för framtida projekt.
Lärande exempel om gemensamma sakfrågor sammanförde kommuner

Vägledning för att säkra användbarhet i upphandling av Internet of things (IoT)-system

Användbarhet är en framgångsfaktor för att lyckas vid införandet av nya tjänster, ny teknik eller IT-system. I den här vägledningen får kommuner konkret stöd för hur krav på användbarhet kan fångas, formuleras och utvärderas vid upphandling av IoT-tjänster, system, produkter, välfärdsteknik eller verksamhetssystem. Exemplen är hämtade från socialtjänsten men arbetsmodellen för att säkra användbarhet är generisk. Vägledningen kan användas för andra digitala tjänster och system i kommunen eller regionen.
Vägledning om användbarhet i upphandling av IoT-system

Förhandling och dialog vid upphandling av välfärdsteknik

Upphandling av välfärdsteknik kan vara svårt. För att förenkla inköpet kan förhandling och dialog under upphandlingsprocessen, vara till hjälp för kommuner. I den inspelade filmen från september 2022 får du inspiration och verktyg om affärsmässiga möjligheter med förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog.
Webbsändning förhandling och dialog vid upphandling av välfärdsteknik

Dam med en färggrann bukett tulpaner

Se alla digitala studiebesök i efterhand

Hur ser den digitala utvecklingen ut i kommunerna? Vad kan SKR göra för att stödja kommunernas utvecklingsprocess av välfärdsteknik inom äldreomsorgen? SKR:s vd Palle Lundberg medverkar i det här avsnittet, som handlar om kommunernas arbete med att verksamhetsutveckla äldreomsorgen genom digitalisering. Vi pratar om personalbristen som är den stora utmaningen just nu inom äldreomsorgen. Det krävs resurser för ett förändrat arbetssätt med välfärdsteknik. Vi pratar också om att kommunerna inte får låta tekniken driva verksamhetsutvecklingen. Det måste istället ske genom personer med bred kunskap som är nära verksamheten, ser behoven och förstår vilka lösningar som krävs. Podden om välfärdsteknik avsnitt 24 – lyckas med välfärdsteknik

Delta i Adda Inköpscentrals referensgrupper

Adda Inköpscentral söker deltagare till referensgrupp inom området välfärdsteknik inför kommande upphandling. Som deltagare agerar du sakkunnig och har möjlighet att påverka innehållet av produkter och tjänster på nästa ramavtal/DIS (dynamiskt inköpssystem) inom just välfärdsteknologi. Förväntad tidsåtgång för dig som deltagare är möten cirka en gång i kvartalet samt löpande kommunikation däremellan. Välkommen att anmäla ditt intresse att delta!
Delta i Addas referensgrupp

Nyheter från modellkommunerna

En dam och en herre sitter på en parkbänk och samtalar i en smarttelefons med video.

Mötesplats för teknikens möjlighet i Skellefteå
Skellefteå kommun nystartar en plats där drop-in-rådgivning, stöd inom digitala lösningar och föreläsningar/kurser inom hälsosamt åldrande är några av de aktiviteter som ska erbjudas. Mötesplats i Skellefteå

Glad tjej som hänger på ett broräcke med en vacker vy i bakgrunden

”Vi måste vara rädda om våra vardagshjältar” En av framtidens största vårdutmaningar är att färre ska vårda fler. För att möta utmaningen satsar Uddevalla kommun vidare på verksamhetsutveckling med hjälp av välfärdsteknik. I intervjun ”Klok teknik skapar mer vårdtid” berättar Ulrika Olsson, projektledare, om det som känns oerhört meningsfullt, och hur arbetsmiljön kan bli bättre med hjälp av välfärdsteknik. Klok teknik skapar mer vårdtid – Uddevalla kommun

Personal som står vid en digital planeringstavla

Tillsammans gör modellkommunerna framtidens vård och omsorg informationssäkert

Under projekttiden 2020-2022 har modellkommunerna i Kompetenscenter arbetat med att samla, skapa och sprida stödmaterial kring informationssäkerhet. Arbetet med att uppmuntra och uppmana kommunerna att verksamhetsutveckla på ett informationssäkert sätt fortsätter även efter projekttiden. Sprid tips och erfarenheter på DelaDigitalt och använd stöd som finns på Kompetenscentrets webb! Informationssäkerhet välfärdsteknik

Äldre dam som fikar

Skellefteå har installerat 100 läkemedelsgivare Nu finns läkemedelsgivare hemma hos fler än 100 individer i Skellefteå kommun. Med hjälp av läkemedelsgivaren kan den enskilde leva ett mer självständigt liv och ta sina läkemedel på ett tryggt och säkert sätt, samtidigt som hemtjänstens verksamhet blir mer flexibel. Läkemedelsgivare Skellefteå

Evenemang

Tecknad person som använder smart telefon. Förstärkning av den kollektiva digitaliseringen

20 jan kl. 12.00 – 13.00 Förstärkning av den kollektiva digitaliseringen
Forskning visar att samverkan kring styrning och organisering av digitalisering sker i allt för låg grad. Seminariet fokuserar på aktuella samverkansinitiativ från Linköping och Sundsvall, lyfter utmaningar samt hur dessa kan stävjas. Sista anmälningsdag 19 januari

Fem personer visar upp sina deltagar pass till konferensen Mötesplats för e-hälsa och välfärdsteknik 2023

25 -26 jan Mötesplats för e-hälsa och välfärdsteknik 2023
Träffa SKR på Mötesplatsen e-hälsa, välfärdsteknologi och lösningar för offentlig sektor. SKR och Inera arrangerar seminarier om välfärdsteknik, nära vård, Yrkesresan och utveckling av socialtjänstens verksamhetssystem. Du kan även se seminarier med modellkommuner inom SKR:s Kompetenscenter välfärdsteknik.
Ange VIP-kod skr50 och få 50 procent rabatt på biljetten

Många personer som använder olika digitala verktyg som surfplattor, datorer och smarta telefoner. Nyttan och alternativkostnaden med digitalisering

3 feb kl. 12.00 – 13.00 Nyttan och alternativkostnaden med digitalisering
Hur bidrar egentligen digitalisering till nytta för organisationen? Seminariet lyfter mönster bland de tre senaste årens digitala initiativ i en större kommun. Med utgångspunkt i detta presenteras en forskningsbaserad metod för att beräkna den alternativkostnad för samhället som digitaliseringen medför i Sverige. Sista anmälningsdag 2 februari

Kompetenscenter välfärdsteknik
– trygghet och självständighet livet ut!

Klicka på nedan länk om du vill bli direktprenumerant.
Prenumeration Nyhetsbrev Kompetenscenter välfärdsteknik

Redaktör
Gabriella Flodén
08-452 79 86 Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se