Kompetenscenter Välfärdsteknik Nyhetsbrev #25

Erbjudande om stöd vid införande av välfärdsteknik

Är din kommun på väg att på införa välfärdsteknik och behöver hjälp på vägen? SKR:s Kompetenscenter välfärdsteknik erbjuder strategiskt stöd vid enstaka tillfällen eller vid en längre period under 2023. Det finns även möjlighet att få coachning av en specifik roll i arbetet med omställning eller stöd i verksamhetsutveckling av digitala lösningar i kommunal vård och omsorg. Mejla [email protected] med din kommuns intresseanmälan. Ett 20-tal kommuner har redan hört av sig.
Erbjudande om stöd vid införande av välfärdsteknik
 

Erbjudande om digitalt studiebesök
 
Får din kommun flera frågor om utvecklingsarbetet av digitala lösningar i den kommunala vården och omsorgen? SKR:s Kompetenscenter välfärdsteknik erbjuder hjälp att arrangera ett digitalt studiebesök för att sprida denna erfarenhet och inspiration. Anmäl din kommun genom att mejla till [email protected]
 

Hjälp med inköp online
 
SKR:s Kompetenscenter välfärdsteknik stöttar kommuner med att införa inköp online (digitalt inköp av dagligvaror med hemleverans till den enskilde). Behöver din kommun hjälp? Anmäl din kommun genom att mejla till [email protected]
Vägledning för inköp online
 
Evenemang
 

3 april kl. 10.00-11.30
AI inom socialtjänsten – vad kan det innebära?
SKR har startat ett AI-nätverk för kommuner. Nätverket ska kunna dela erfarenheter och lära sig av varandra om hur AI kan nyttjas för socialtjänstens områden.
Anmälan och mer information
 

18 april kl. 09.00-15.15
Nätverksträff om välfärdsteknik
SKR:s Kompetenscenter välfärdsteknik bjuder in personer som arbetar med verksamhetsutveckling i kommunal vård och omsorg, till en nätverksträff. Dagen varvas med föreläsningar och nätverkande med andra kollegor i kommunsverige. 
Anmälan och mer information
 

28 april kl. 08.30-09.30
Nyttan med läkemedelsautomater
Ett digtalt seminarium där Kramfors kommun berättar om sitt arbete med att införa digitala läkemedelsautomater i den kommunala vården och omsorgen.
Anmälan och mer information
 

5 maj kl. 09.00-10.30
Gemensam upphandling av läkemedelsautomater
Karlstad kommun, SKR och Adda AffärsConcept delar med sig av erfarenheter från en gemensam upphandling av läkemedelsautomater.
Anmälan och mer information
 
 

16 maj kl. 09.00-12.00
Digitalt stöd inom funktionshinderverksamheten
Ett digitalt seminarium där flera kommuner berättar om digitala lösningar som de använder idag. Tjänsterna är utvecklade för och tillsammans med brukarna och verksamheten.
Anmälan och mer information
 

23 maj kl.16.00-17.00
SKR på Vitalis
SKR:s Kompetenscenter väldfärdsteknk deltar på Vitalis med seminariet  “Lyckas med välfärdsteknik – vad krävs?” Ta del av vad som krävs av en kommun för att göra den nödvändiga omställningen av vården och omsorgen med stöd av digitala lösningar.
SKR på Vitalis
 

30 maj kl.13.00-14.30
Framtidens äldreomsorg – biståndsbedömning och välfärdsteknik
Välkommen till ett seminarium om SKR:s juridiska vägledning kring olika biståndsinsatser som innehåller välfärdsteknik.
Anmälan och mer information
 

Nationellt kompetensforum för digital mognad
 
SKR och Adda Kompetens erbjuder nu alla kommuner och regioner att ingå i Nationellt kompetensforum för digital mognad. Arbetet syftar till att öka förmågan att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter genom kompetensutveckling, utbildningar och kompetensgemenskap. 
Nationellt Kompetensforum
 
Kompetenscenter välfärdsteknik
– trygghet och självständighet livet ut!

Hej!
Du har fått det här nyhetsbrevet, eftersom du valt att prenumerera eller deltagit i något av Kompetenscenters webbseminarier. Via nedanstående länk kommer du till tidigare nummer och kan bli direktprenumerant.
Prenumeration Nyhetsbrev Kompetenscenter välfärdsteknik
Skicka e-post till redaktören eller helpdesk om du vill berätta vad du tycker om nyhetsbrevet.
 
Redaktör 

Malin Vallentin Harman
 Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se 
08-452 70 00