Kompetenscenter välfärdsteknik Nyhetsbrev #26

Nr 26: Nyttor för mobila trygghetslarm (editnews.com)

Nyttor för mobila trygghetslarm 
Behöver din kommun stöd med att beräkna nyttor för mobila trygghetslarm? SKR:s Kompetenscenter välfärdsteknik hjälper idag flera kommuner med att göra nyttokalkyler för digital tillsyn och för läkemedelsautomater. Nu söker vi kommuner som vill ha stöd att göra nyttokalkyler för mobila trygghetslarm. Anmäl din kommun genom att mejla till [email protected]

Nyttorealisering
Mobila trygghetslarm

  
Erbjudande om digitalt studiebesök Får din kommun flera frågor om utvecklingsarbetet av digitala lösningar i den kommunala vården och omsorgen? SKR:s Kompetenscenter välfärdsteknik erbjuder hjälp att arrangera ett digitalt studiebesök för att sprida erfarenhet och inspiration. Anmäl din kommun genom att mejla till [email protected] 
 
Nätverksträffen för välfärdsteknik Den 18 april arrangerade SKR:s Kompetenscenter välfärdsteknik en fysisk nätverksträff för verksamhetsutvecklare inom vård och omsorg. Ett tema för dagen var nyttorealisering där fick deltagarna bland annat arbeta med effektkedjor utifrån Ineras verktyg för nyttokalkyler. De medverkande uppskattade extra mycket att träffa kollegor från andra kommuner. Intresset och engagemanget för dagen var stort. En ny nätverksdag planeras för hösten till den 18 oktober. Anmälan öppnas senare. 
Evenemang 

5 maj kl. 09.00-10.30
Gemensam upphandling av läkemedelsautomater
Karlstad kommun, SKR och Adda AffärsConcept delar med sig av erfarenheter från en gemensam upphandling av läkemedelsautomater.
Anmälan och mer information

   
16 maj kl. 09.00-12.00
Digitalt stöd inom funktionshinderverksamheten
Ett seminarium där flera kommuner berättar om digitala lösningar som de använder idag. Tjänsterna är utvecklade för och tillsammans med brukarna och verksamheten.
Anmälan och mer information 

23 maj kl.16.00-17.00
SKR på Vitalis
SKR:s Kompetenscenter väldfärdsteknk deltar på Vitalis med seminariet  “Lyckas med välfärdsteknik – vad krävs?” Lyssna på vad som krävs av en kommun för att göra den nödvändiga omställningen av vården och omsorgen med hjälp av digitala lösningar.
SKR på Vitalis 
 
30 maj kl.13.00-14.30
Framtidens äldreomsorg – biståndsbedömning och välfärdsteknik
Välkommen till ett seminarium om SKR:s juridiska vägledning kring olika biståndsinsatser som innehåller välfärdsteknik.
Anmälan och mer information

  
13 juni kl.14.00-15.30
Samnyttjande av välfärdsteknik
Hur kan kommuner och regioner samnyttja välfärdsteknik eller annan teknik med multipla funktioner? SKR:s Kompetenscenter välfärdsteknik har tagit fram en vägledning om de rättsliga aspekterna som presenteras under seminariet.
Anmälan och mer information 
Övriga nyheter 
  

Söktjänsten Kunskapsstöd för e‑hälsa
eHälsomyndighetens söktjänst Kunskapsstöd för eHälsa vänder sig till dig som arbetar inom kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst. Du finner aktuella nationella kunskapsstöd inom e-hälsoområdet som kan främja verksamhetsutveckling och bidra till ökad användning av digitala lösningar.
Söktjänsten Kunskapsstöd för e‑hälsa 

Kompetenscenter välfärdsteknik
– trygghet och självständighet livet ut!  
Hej!
Du har fått det här nyhetsbrevet, eftersom du valt att prenumerera eller deltagit i något av Kompetenscenters webbseminarier. Via nedanstående länk kommer du till tidigare nummer och kan bli direktprenumerant.Prenumeration Nyhetsbrev Kompetenscenter välfärdsteknik
Skicka e-post till redaktören eller helpdesk om du vill berätta vad du tycker om nyhetsbrevet. 

Redaktör  Malin Vallentin Harman Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se 
08-452 70 00